Polisutbildning i förändring

Brottsbekämpning finns skyhögt på den politiska agendan och partierna har budgivning om vem som kan leverera flest poliser. Samtidigt går det trögt med den förändring av polisens utbildning som förespråkats i decennier.
Som ett försök att attrahera fler sökande vill samtliga lärosäten som utbildar poliser se en akademisering fullt ut.
Regeringen hoppas få till en parlamentarisk majoritet under våren, men fortfarande finns myter om polisyrket som att akademisering skulle locka ”fel” studenter.

Polisutbildningen närmar sig det akademiska finrummet

Utbildning Polisutbildningen är väl inbäddad i den akademiska miljön, efter att först ha mötts av motstånd mot uniformer på campus och utbildning i skytte i universitetslokaler. Lärosätena ligger nu i startgroparna för nästa steg, att utbildningen ska akademiseras fullt ut.

Akademiseringen går inte med blåljushastighet

Politik Frågan om högskoleutbildning för poliser har i decennier drivits av flera regeringar. Dock finns tvekan och skepsis hos flera partier och det är knappast blåljushastighet på hanteringen. Polis är, liksom lärare, ett yrke som väcker debatt och engagemang, som del av lösningen på problem politiken formulerar.

Från läskunniga drängar till akademiskt utbildade

Utbildning På 1800-talet rekryterades soldater och drängar till polisen, det räckte att vara läskunnig samt ha lugnt sinnelag. I början av 1900-talet tog professionaliseringen fart och därmed ökade kraven på polisutbildningen som sedan dess genomgått oräkneliga utredningar och ständiga reformer.