Optimism och pessimism

När du hör talas om en ny teknisk innovation, vad tänker du då? ”Det här låter fantastiskt, det satsar vi på, nu finns det hopp för framtiden” eller ”Vänta, stopp, kan det verkligen fungera? Vi behöver ta reda på mer om riskerna”? Universitetsläraren har diskuterat optimism och pessimism kring nya tekniker med forskare inom filosofi, kärnkraft och kemi.

Började forska om kärnkraft trots en negativ opinion

Forskning Trots förbud mot forskning med syfte att bygga nya reaktorer valde Janne Wallenius att forska om kärnkraft redan 1997. Den senaste tiden har pendeln i stora drag svängt från pessimism till optimism om kärnkraft, vilket även underlättar forskningen.