Omstridd lärarutbildning

Utmaningarna är många. Nästan hälften av lärarutbildningarna får underkänt i UKÄ:s utvärderingar. Det är lågt söktryck och många avhopp. Långvarig politisk och facklig splittring om läraryrket har resulterat i ständiga utredningar och upprepade omstöpningar av utbildningen. Ivriga politiker överhopar utbildningen med skiftande direktiv. Och inte minst en fortlöpande urholkning av resurserna och brist på forskningsanslag. Allt omgärdas av en oftast kritisk samhällsdebatt som påverkar lärarutbildarnas självbild.

UKÄ ifrågasätter kvaliteten
– och resurserna minskar

Politik Lärarutbildningen är den högskoleutbildning som tilldrar sig mest politisk uppmärksamhet och får i särklass flest och mest detaljerade direktiv. Det motsvaras inte av generösa resurser, tvärtom har anslagen per student urholkats och forskningsresurserna är gravt underdimensionerade.

Ständiga utredningar
speglar politisk oenighet

Politik Den historiska delningen av lärarkåren samt politisk och facklig oenighet har lett till att lärarutbildningen de senaste 70 åren oavbrutet har utretts och stöpts om.

Utbildarna drabbas av
intensiv och kritisk debatt

Utbildning Granskningar av debatten om lärarutbildningen i massmedia visar att den huvudsakligen ger en negativ bild av utbildningen. Pedagogisk teori och lärarutbildningen får ofta skulden för problem som skolan dras med.