Lärdomar av pandemin

De flesta är överens om att omställningen till distansundervisning gick över förväntan. När det verkligen gällde kunde lärosätena agera snabbt och leverera fungerande undervisning. Men frågan är vilka de pedagogiska vinsterna är och vad som blir kvar av digitaliseringen när pandemin är över?

Dyrköpta erfarenheter riskerar att gå till spillo

Digitalisering Alla lärosäten funderar nu över hur man ska ta tillvara erfarenheterna från den påtvingade omställningen av undervisningen under pandemin. Syftet är att sortera ut det som fungerat bra och som man vill behålla.

Hybrid är framtiden i Trollhättan och Västervik

Undervisning Högskolan Väst har lång erfarenhet av undervisning på distans och till olika lärcentra. Men pandemin har gett digitaliseringen en ny skjuts och ett pilotprojekt med undervisning på två campus samtidigt pågår.

”Allt återgår till som det var innan pandemin”

Undervisning Det mest troliga är att de flesta lärarna kommer att återgå till att undervisa som man gjorde innan pandemin. Det anser Johan Magnusson, professor i informatik vid Göteborgs universitet.