Konst + vetenskap

Forskare tar plats på Dramatens scen. Samtidigt blir vetenskap till tecknade serier, forskare dansar sina avhandlingar och bilden på en hårsäck blev till en hel utställning med vackra fotografier från kroppens inre.
På flera håll kombineras nu konst och vetenskap för att skapa nya samarbeten, forskningsfrågor och finna svar.

Konst skapar engagemang

Samverkan Teater. Foto. Dans. Serier. När forskning antar andra former kan den väcka intresse hos nya människor. Konsten spelar en allt större roll när forskningskommunikationen utvecklas i Sverige, det menar Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet.

Konst och vetenskap befruktar varandra

Samverkan När forskningen låter sig inspireras av konsten kan nya forskningsfrågor uppstå. Vetenskapen kan också använda sig av konstens förmåga att engagera och driva till handling. Här är exempel på fem lärosäten där konst och vetenskap möts på lika villkor.

”Tavlorna ger mig chansen att prata om min forskning”

Samverkan En målar tavlor tillsammans med bybor i Tanzania, en annan sammanför konstnärer och forskare. Hållbarhetsforskaren Emma Johansson och kulturarvsforskaren Bodil Petersson använder båda konst som metod.