Könsmaktsstrukturer

Eva gav upp och avbröt forskningen. Orsaken var inte bara att hennes handledare försökte kyssa henne med våld, utan även att hon upplevde en värld med ”… en allmän aggressiv, sexistisk och manschauvinistisk stämning …”.
Är Evas upplevelse unik? Eller bäddar den traditionella akademiska könsmaktsstrukturen för ojämlikhet och sexuella trakasserier? Ja, säger de experter som Universitetsläraren har pratat med.

Eva avbröt forskningen efter handledarens övergrepp

Arbetsmiljö När Eva avvisade ett närmande från sin handledare blev hennes situation som doktorand snabbt ohållbar. Den obehagliga händelsen och tystnadskulturen som följde fick stora konsekvenser för hennes akademiska karriär.

I den akademiska maktens historiska korridorer

Jämställdhet Akademin är ett hierarkiskt system där många slåss om resurserna. Det skapar en grogrund för maktmissbruk och sexuella trakasserier, enligt flera forskare som Universitetsläraren talat med. Strukturens rötter sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Män inom akademin vill ta sitt ansvar efter #metoo

Arbetsmiljö Traditionellt har män haft makten i akademin. Men vilket ansvar har dagens akademikermän för att förändra högskolan till en mer jämställd plats? Universitetsläraren har pratat med tre män med olika positioner inom akademin om makt, sexism och jämställdhet.