Genusforskningen i skottgluggen

En bombattrapp satte hoten mot genusforskningen i strålkastarljuset för ett ögonblick. Men hoten är varken avvärjda eller en fråga endast för genusforskarna, utan för hela akademin och demokratin.
Detta, och vikten av ett vetenskapligt samtal, blir också tydligt när Universitetsläraren vänder sig till vetenskapsteoretiker och idéhistoriker med frågan: Vad i debatten handlar om vetenskaplig polemik, och inte?

”Del av ett bredare hot mot demokratiska institutioner”

Akademisk frihet En bombattrapp på dörren till en institution vars uppgift är att främja forskning och dess spridning. Sverige den 18 december 2018.
Försöken att begränsa den genusvetenskapliga forskningen har spridit sig över världen och även kommit hit.

Sekretariatets roll misstolkas

Akademisk frihet Nationella sekretariatet för genusforskning möter många missuppfattningar om sitt arbete, och vill framöver få en roll i att bemöta både felaktigheter och hat med forskningsbaserad kunskap.

Sökandet efter sanning kan splittra eller förena

Akademisk frihet Vetenskap. Sanning. Objektivitet. Begrepp som i debatten oftare kastas mot genusvetenskapen som pilar än som utforskande frågor.
Universitetsläraren har talat med vetenskapsteoretiker och idéhistoriker, utom och inom genusvetenskapen, för att försöka ta reda på vad denna polemik handlar om – och inte.