Forskningsstiftelser

Stiftelser sprungna ur privata förmögenheter finansierar en stor andel av forskningen vid svenska lärosäten jämfört med filantropi inom andra fält. Motviljan mot social välgörenhet inom andra delar av vår välfärdsstat har gjort att filantroper historiskt i stor utsträckning riktat in sig på att stödja forskning och utbildning vid universitet och högskolor i stället. Vilken roll spelar privata stiftelser i det stora hela och för enskilda forskningsområden?
Hur jobbar de? Och hur hittar man dem?

Stiftelser är pusselbitar i vårt samhällskontrakt

Finansiering Rön tyder på att stiftelser och andra privata initiativ blir alltmer betydelsefulla i samhället och inom forskningen. Privata forsknings­stiftelser har, till skillnad från traditionell social välgörenhet, länge varit en accepterad form av filantropi i Sverige.

Så jobbar styrelserna i de privata stiftelserna

Artiklar De är gamla och nya, stora och små, breda och smala. Stiftelserna bestämmer själva vad de ska ge pengar till så länge de håller sig inom ramarna för sina upprättade stiftelseförordnanden.

Nio tips när du ska söka medel från privata stiftelser

Artiklar Att lägga några extra timmar på att tydligt förklara vad din forskning går ut på och hur den passar ihop med stiftelsens ändamål kan löna sig. Många som söker anslag faller bort i första gallringen på grund av slarv i ansökningarna.