Forskningsinfrastruktur

Stora forskningsanläggningar jämförs ibland med katedraler. Samtidigt kan det sammanlagda landskapet av större och mindre forskningsinfrastruktur ge associationer till en snabbt växande, svåröverblickbar och kostnadskrävande kåkstad.
Finansieringsbehoven växer, samtidigt som det är oklart hur mycket kåkstaden av katedraler kostar. Kan detta lösas genom politiska prioriteringar eller bör dessa dyrbara byggen finansieras och drivas med marknadens hjälp och särskilda infrastrukturfonder?
En ny utredning presenterar förslag.

”Det är svårt att få koll på kostnaderna”

Forskning Det kanske mest angelägna och det som bör göras först är att skapa en gemensam organisation för forskningens digitala infrastrukturer. Det menar utredaren Tobias Krantz.

Från Tycho Brahes labb till giganterna ESS och Max IV

Forskning Det finns inga exakta definitioner av vad som är forskningsinfrastruktur, inte heller vad som menas med nationell infrastruktur. Men det är tydligt att antalet forskningsinfrastrukturer har ökat de senaste årtiondena.