Forskningsbibliotek i förändring

Öppen tillgång till forskning förutsätter att digitaliseringsprocessen fungerar. Här har forskningsbiblioteken fått en central roll. Men nationell samordning saknas och Kungliga biblioteket släpar efter med digitaliseringen. Att nationalbiblioteket ses som en bromskloss för de andra biblioteken blir en av flera utmaningar för den nya riksbibliotekarien.
Mitt i digitaliseringsmödorna kan det också vara värt att påminna om att de lösningar som i dag ses som framtiden har ett bäst före-datum. För inte alltför länge sedan var det nämligen mikrofilm som skulle revolutionera spridningen av forskningsresultat.

KB långt ifrån klart med uppdraget att digitalisera

Forskning ”Kungliga biblioteket är en bromskloss för de andra forskningsbibliotekens digitalisering.” Det säger Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria, som också anser att KB missköter sitt uppdrag.

Tillgängliga forskningsdata en svår nöt att knäcka

Forskning – Tillgänglighet till forskningsdata är inte samma sak som tillgång till allt.
Det understryker Helena Franke, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, som arbetar med en uppdragsutbildning om forskningsdata, riktad till lärosätena med forskningsbiblioteken i en central roll men också till andra verksamheter inom högskolor och universitet.

Dagens teknik kan bli lika mossig som mikrofilm

Forskning Sverige har hamnat på efterkälken med att göra katalogiseringen av forskning digital. Det kan medföra att forskning som i dag anses irrelevant inte kommer in i de digitala katalogerna. Dessutom kan dagens tekniska lösningar vara passé i framtiden.