Forskning om forskning

Internationellt sett görs allt fler studier på forskning och högre utbildning i sig. Det uppmärksammades i ett specialnummer om metaforskning i tidskriften Science förra året. Det handlar om att med vetenskapliga metoder ta sig an frågor på sin egen arena. Frågor kring metoder, utbildning, forskarmiljöer, organisation, villkor med mera. Universitetsläraren har pratat med forskare i Sverige som studerar olika delar av verksamheten i den akademiska världen.

Viktigt att inte bli subjektiv i forskning på eget område

Artiklar Man bör ha en analytisk distans och vara medveten om sin ”bias”. Det gäller ju alla forskare, men risken att forskningen blir färgad kan vara större för den som sysslar med metaforskning. Det menar Dick Kasperowski som forskar om medborgarforskning.

”Det finns förhållandevis lite forskning om högre utbildning”

Forskning Forskare och universitetslärare som forskar om sin egen verksamhet befinner sig i en unik situation. Att vara en aktör i spelet kan hindra objektiviteten, men forskningen blir effektiv när forskaren i sig tillhör fältet. Mikael Börjesson ser möjlig­heter och fallgropar på området forskning om högre utbildning.

”Universitet är inte vilka myndigheter som helst”

Ledarskap Den största svårigheten med forskningen som handlar om universitetens och högskolornas organisation är att det finns så lite kunskap men samtidigt väldigt starka idéer om vad som fungerar och inte. Det säger Shirin Ahlbäck Öberg som studerar lärosätena ur ett förvaltningsperspektiv.