Forskning och aktivism

Forskare, forskningsfält och hela den akademiska sektorn får med jämna mellanrum ta emot kritik som säger att forskningen är styrd av politiska intressen, ideologiska inriktningar eller kommersiella krafter. Kan man vara en bra forskare och samtidigt vara starkt personligt involverad i forskningsfrågorna? Kanske till och med aktivist? Vissa forskare ser sitt engagemang som en tillgång i yrket medan andra tycker att intressen, utöver den vetenskapliga nyfikenheten, inte hör hemma i akademin.

Ett stort ansvar vilar på dem som ska granska forskningen

Forskning Det är naturligt och behöver inte vara dåligt att en person som har ett engagemang för en viss fråga i samhället, blir forskare för att försöka bidra till mer kunskap i den frågan. Allt står och faller med att vi har en fungerande granskningsprocess.

Forskare och entreprenör – hur går rollerna ihop?

Forskning Går det att kombinera den objektiva forskarrollen med ett entreprenörskap? Ja, säger två forskare som startade bolag när det kommersiella intresset för deras respektive forskningsområden växte.

Forskare är också människor och ingen kan vara neutral

Forskning Distans, transparens och solida metoder är nyckelord för att kunna vara forskare och samtidigt ha politiska, ideologiska eller till och med aktivistiska intressen. Universitetsläraren har pratat med en ”jämställdhetsaktivist” och en ”S-märkt statsvetare”.