Forskning med dold agenda

Det finns länder som har dolda agendor i internationella forskningssamarbeten. En ny rapport visar hur Kinas militär sänder forskare till utländska universitet för att samla in kunskap som ska stärka hemlandets stridsförmåga. Det framgår att Sverige är överrepresenterat i mottagandet av forskare knutna till Kinas militär.
Men Kina är inte unikt. Flera diktaturer har tidigare utnyttjat svensk samarbetsvilja och aningslöshet.

De forskar för Kinas militär

Forskning Kinas militär skickar forskare med dold agenda till utländska universitet. För­värvade kunskaper används sedan för att förbättra militärens stridsförmåga. En ny rapport visar att Sverige är överrepresenterat vad gäller att ta emot dessa forskare.

”Finns en lång tradition av att klanta till det”

Samverkan Sverige har en lång tradition av oskicklighet i internationella samarbeten, att inte se risken att svenska lärosäten blir filialer till främmande makt. Det säger professor Mats Benner om de återkommande exemplen på svenska lärosätens samverkan med diktaturer.