Den ofrivilliga prefekten

Flytta felsorterat skräp på förmiddagen och ta emot internationellt finbesök på eftermiddagen. Som chef närmast verksamheten är prefekten en centralfigur i kollegialiteten på lärosätena. Denna nyckelroll blir alltmer komplex i takt med att lärosäten inför nya styrformer, institutionerna blir större och förändringar i omvärlden ställer nya krav på forskning, undervisning och samverkan.

Den frivilliga och den ofrivilliga prefekten

Ledarskap Strömmen av ärenden som hamnar på en prefekts bord under en dag kan ibland kännas oändlig. Och det kan handla om alltifrån trasiga kopiatorer till sexuella trakasserier. Universitetsläraren har pratat med ledare på några lärosäten och försökt få grepp om den komplexa prefektrollen.

Det finns flera sätt att vara den perfekta prefekten

Ledarskap Fundera över hur du är som person, vilken sorts ledare du vill vara, och tänk efter om det är möjligt att realisera din idé. Det är Katarina Leppänens främsta råd till blivande prefekter.

”Det blir inte bra om man ser uppdraget som en värnplikt”

Ledarskap Anders Risling är psykolog och har hjälpt många chefer inom akademin med råd om hur de ska hantera sitt ledarskap. Han är en av författarna till boken ”Prefekt - framtidens ledarskap för forskning och utveckling”.