Bolognaprocessen 20 år

Mikrokurser ett svar på dagens kompetensbehov

Artiklar Bolognaprocessen har i Sverige lett till fler program och färre fristående kurser. Men flera lärosäten försöker nu ge utbildnings­systemet ny flexibilitet genom mikrokurser.