Akademiska gränsvakter

Alla kan inte få forska. Vi måste avgöra vilken forskning som är värd att satsa på och vem som ska utföra den. Och när forskningen redan är gjord måste vi avgöra om resultaten håller tillräckligt hög standard för att till exempel platsa i en vetenskaplig tidskrift.
Peer review, likars granskning, referent-, kollegial-, eller expertgranskning. Kärt barn har många namn, och kanske måste vaktposterna vid portarna i muren som omger den akademiska karriärvärlden, bemannas av just de som redan befinner sig på insidan. Men är peer review förenligt med objektivitet och diversitet?

”Vi behöver fortsätta prata om peer review-systemet”

Kvalitet Det är inte ett perfekt granskningssystem, men kanske det minst dåliga – peer review. Vem ska få forskningsanslag? Vem ska anställas? Vilka manu­skript ska accepteras för publicering? Det är ständigt återkommande frågor som betyder så mycket för så många.

Han ser både styrkor och svagheter med peer review

Kvalitet Den nederländske forskaren Don Westerheijden söker en balans mellan peer review och mätbara mått, så kallade performance indicators, i akademiska kvalitets­utvärderingar.