Viktigt att studera forskningen

Forskning Det behövs mer forskning om forskning och forskningspolitiken behöver bli mer evidensbaserad. Det var kontentan på seminariet ”Navelskåderi eller samhällsnytta?” som SULF och Riksbankens jubileumsfond höll i Almedalen på onsdagen.

Från vänster Mats Benner, professor vid Lunds universitet, Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska institutet och moderatorn Gunnar Myrberg.

Intensiv debatt om karriärvägar

Karriär Likt silverfiskar irrar människor runt i universitetsvärlden. Den bilden av karriärsystemet gav Lundaprofessorn Mats Benner under tisdagens Almedalsdebatt. KI:s Hans-Gustaf Ljunggren ville se mer tydlighet och olika slags karriärsteg.

”Bedömning av pedagogisk skicklighet svajar”

Politik Hur ska vi få en bra undervisning? Almedals­panelen var enig om att ett system för att belöna bra lärare är det bästa receptet. Sveriges förenade studentkårer, SFS, vill ha hjälp från staten att trycka på för ett pedagogiskt meriteringssystem, men statssekreteraren menar att det är lärosätenas egna ansvar.

Svårt att gå mellan vetenskap och verkstad

Karriär Värdera erfarenheter från näringslivet högre, satsa mer på offentlig sektor och på mer finansiering för doktorander och postdok­tjänster utanför akademin. Så vill paneldeltagarna i Almedalen göra det lättare att gå mellan akademin och andra delar av samhället.

Folkvimmel på Donners plats i Visby, Almedalsveckan 2014

Missa inte vår bevakning av Almedalen

Politik Nu på söndag den 28 juni startar årets upplaga av Almedalsveckan. Den pågår till den 5 juli. Universitetsläraren rapporterar här på webben och på Twitter från några av seminarierna som berör högre utbildning.

Haikola vill ha mer dialog om dimensionering

Politik Lärosätena bör skapa arenor för bättre dialog om dimensioneringen. Dialogen ska föras med arbetslivet, men också mellan lärosäten. Det är ett av de förslag som finns i den utredning om högskolans utbildningsutbud som förre universitetskanslern Lars Haikola presenterar den 30 juni.

Studenter utanför Lunds universitet

Högskolesektorn ojämnt fördelad över landet

Villkor Högskolesektorn är synnerligen ojämnt fördelad över landet. 71 procent av alla anställda är verksamma vid de tio största lärosätena. Störst är Lunds universitet med 7 200 helårspersoner anställda. Det visar Universitetskanslersämbetets senaste statistik.

Forskningstung högskola äventyrar utbildningskvaliteten

Kvalitet Kvinnor i högskolan tjänar mindre än män. Lärosätena har blivit alltmer forskningsinriktade, vilket kan äventyra kvaliteten på utbildningen. Det är högskolesektorns två stora utmaningar hävdade universitetskansler Harriet Wallberg vid presentationen av Universitetskanslersämbetets årsrapport 2015.

Högskolan riskerar kraftiga nedskärningar i Finland

Utland Stick i stäv med sina vallöften aviserar Finlands nya regering kraftiga nedskärningar inom utbildningen. Upprördheten är stor inom universitetsvärlden och stämningen blev knappast bättre när nyvalde finansministern raljerade över professorernas arbetstider.