Öppet landskap delar personalen vid Malmö högskola

Villkor Missnöje och frustration. Det upplever lärare och forskare inför det öppna kontorslandskapet i Malmö högskolas nya stolthet: den tolv våningar höga byggnaden med namnet Niagara. Men åsikterna är blandade.

Kontorslandskap fortfarande ovanligt inom högskolan

Villkor Öppna kontorslandskap är ännu inte särskilt vanliga arbetslokaler för lärare och forskare vid universitet och högskolor. Men fenomenet verkar vara på ingång. Det framgår av Universitetslärarens minienkät med svar från 18 lärosäten.

Mats Ericson: Arbetsmiljölagen ger anställda inflytande

Villkor De som arbetar ska självklart själva vara med och bestämma över sina arbetslokaler och sin arbetsmiljö. Det gäller att ha en så öppen process som möjligt för att fånga upp de anställdas åsikter. Ofta kan det betyda en mix av olika lösningar eftersom människor är olika. Det säger SULF:s ordförande Mats Ericson.

DO utreder brister i IT-tillgänglighet

Mångfald Sedan bristande tillgänglighet blev en ny diskrimineringsgrund vid årsskiftet har Diskrimineringsombudsmannen, DO, tagit emot åtta anmälningar mot lärosäten. Ett fall har lett till utredning.

”Lemnes ordförandeskap är problematiskt”

Ledarskap Vid Uppsala universitet har kritiken mot Carola Lemne som ordförande fått förnyad kraft sedan det blivit känt att Svenskt näringsliv fört politiska samtal med Sverigedemokraterna.
– Vi ställer oss inte bakom kraven på att Carola Lemne ska lämna ordförandeposten, men vi anser att hennes ordförandeskap är problematiskt, säger Kirsi Höglund, ordförande i SULF-föreningen vid Uppsala universitet.

Arkitekturhögskolan

”Akademiska hus har tagit ut överhyror”

Politik Att regeringen ska dra in 6,5 miljarder från Akademiska hus har väckt starka känslor inom akademin. – Det är ett kvitto på att Akademiska hus tagit ut överhyror, säger SULF:s chefsutredare Karin Åmossa.

Flyktingkrisen engagerar akademiker

Samverkan Den akuta flyktingkrisen till följd av kriget i Syrien har skapat stort engagemang vid landets lärosäten. Akademikeruppropet undertecknat med 1 200 namn har överlämnats till regeringen med krav på säkra flyktvägar till Europa. – Det är ett stort engagemang bland både medarbetare och studenter, säger Helena Lindholm, prorektor vid Göteborgs universitet.

ESS 18 september 2015

ESS knyts närmare EU

Politik Från och med 1 oktober är ESS inte längre ett svensk-danskt statligt aktiebolag, utan i stället formellt organiserat som ett så kallat ERIC, (European Research Infrastructure Consortium).

Fel att mäta kvalitet med publikationslistor

Karriär Ett cv med en lång publikationslista ser bra ut. Men är publikationslistans längd ett bra mått på innovationsförmåga och uppfinningsrikedom? Nej, inte enligt deltagarna i workshopen Publish and perish, arrangerad av Sveriges unga akademi.