EU stärker forskares villkor

Villkor Forskare från tredje land ska få stärkta och mer harmoni­serade rättigheter ­under sin vistelse i EU.

Sveriges lärosäten gör reklam för miljoner

Finansiering Universitet och högskolor vill synas och locka nya studenter. Därför satsas mer än 100 miljoner kronor per år på marknadsföring och reklambyråerna slåss om uppdrag.

Bild på Nihad Bunar

Från flykting till professor

Porträtt Rädsla. Människor som öppnat dörrar. Sorg över en bror som gick bort för tidigt. Det är många krafter som drivit Nihad ­Bunar från flyktingförläggningen i Malmö till professuren vid ­Stockholms universitet. I dag vill han stärka nyanlända elever och ryter åt Vetenskapsrådet.

Arkitektbild Campus Eskilstuna

Anställda tar strid för personliga arbetsplatser i Eskilstuna

Villkor Majoriteten av de anställda vill ha egna arbetsplatser och bestämda rum att gå till i Mälardalens högskolas nya byggnad i Eskilstuna. Men arbetsgivaren vill ha aktivitetsbaserade arbetsplatser. Och oenigheten finns kvar trots både lokal och central facklig förhandling.

Plastforskare övertygade ny publik

Samverkan Med sitt interaktiva mini-drama om meningen med forskning om förnybar plast tog Sunil Kumar Ramamoorthy hem årets Forskar Grand Prix.

Ny stiftelsegrupp ger pengar till forskare som fått avslag

Finansiering Högsta betyg från Europeiska forskningsrådet, ERC, men ändå inga pengar?
Nu erbjuder ett nybildat konsortium av stiftelser stöd till de svenska forskare som stupar på mållinjen till ERC:s anslag.

Fredrik Hylerstedt, studeranderepresentant i referensgruppen för nytt kvalitetssäkringssystem, Carin Renger, utredare på SKL och Harriet Wallberg, universitetskansler.

Drömmar om kvalitet på UKÄ:s konferens

Kvalitet Transparens. Pedagogisk utbildning. Uppföljning. Det fanns många förslag på hur högskolan ska nå bästa kvalitet under Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, konferens "Vi flyttar fram positionerna!".
– En förutsättning för kvalitetssäkringssystemet är att det engagerar lärarna, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Bild på Anders Grundström

”En lyckad kongress, men bristande närvaro av ombud”

Kongress Anders Grundström har varit med på alla 16 kongresser sedan SULF:s bildande, den här gången i funktionen som förbundets revisor.
– Jag tycker det var en bra kongress, det enda var tråkiga var att beslutet att byta namn inte kunde tas med kvalificerad majoritet, säger han.

SULF:s förbundsstyrelse

”Jag antar utmaningen att företräda de små lärosätena”

Kongress SULF:s kongress 2015 avslutades traditionsenligt med val av ny förbundsstyrelse för de kommande tre åren.
– För att hävda arbetsrätten måste vi ha fler medlemmar och också kunna föra ut vårt budskap, säger Ummis Jonsson, Mittuniversitetet, ny medlem i styrelsen (längst ner till vänster på bilden).