SULF uppmanar lärarna: Bevaka din arbetstid!

Villkor Systemet med årsarbetstid leder till att universitetslärare jobbar alldeles för mycket. ”Det är dags att medlemmarna bevakar sin arbetstid bättre”, anser Robert Andersson på SULF.