Undvik de här fällorna om du vill få publicitet

Metod Vetenskapsjournalister ser med viss misstänksamhet på forskarvärldens strävan att få publicitet. Kolla DN:s checklista vad journalisterna tittar först på. Och glöm inte ditt eget ansvar för förtroendet för forskningen.

Sju principer för att berätta om forskning

Samverkan Transparens, korrekthet och relevans. Det är några av de sju principer som Lunds universitet har tagit fram för kommunikation om forskning med allmänheten.

Med storytelling gör du forskningen begriplig

Forskningskommunikation Storytelling är ett sätt att göra forskning tillgänglig för fler.
– Men det är ingen quick fix, att arbeta fram en bra presentation tar tid, säger Anders Sahlman, som coachar forskare i presentationsteknik.