Genomtänkta enkäter ger pålitligare data

Forskning Hur formulerar man bra frågor och varför måste man slänga vissa enkätdata i papperskorgen? Testa enkäten noga på ett fåtal personer, innan du skickar ut den brett. Och använd inte enkäter för att utforska ny mark.

”Det handlar inte om dig, det handlar om dem”

Ledarskap Var prestigelös och tänk på att det handlar om doktoranden. Det rådet ger Maria Ek Styvén som har utsetts till årets bästa handledare i forskarutbildningen 2020 av Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet.

Sju principer för att berätta om forskning

Samverkan Transparens, korrekthet och relevans. Det är några av de sju principer som Lunds universitet har tagit fram för kommunikation om forskning med allmänheten.

Så organiserar du en givande digital konferens

Digitalisering Efter ett år med pandemi har de digitala konferenserna gått från udda fåglar till normalitet. Med lärdomar från andra blir din egen konferens bättre och lättare att organisera.

Informationssäkerhet är en fråga för hela lärosätet

Digitalisering Det är dags att tänka strategiskt på informationssäkerheten när distans­arbetet fortsätter och dessutom förväntas bli vanligt även efter coronakrisen. Det menar Anne-Marie Achrenius, informations­säkerhetssamordnare.

Var uppmärksam på signaler för att stoppa mobbning i tid

Arbetsmiljö Chefer inom akademin känner sig mobbade i dubbelt så hög utsträckning som andra chefer. Det visar en studie av Christina Björklund vid Karolinska institutet. Akademins struktur är rent av en grogrund för mobbning.

Kreativt skrivande ger
nya perspektiv på ämnet

Forskningskommunikation Det akademiska skrivandet är omgärdat av regler och normer. Det kan vara till hjälp i skrivandet, men det kan också bli begränsande. Ibland är det bättre att släppa manualen och testa något nytt.

Skapa förutsättningar för ett bra prefektskap

Ledarskap Projektet ”Prefektrollen” vid Uppsala universitet har identifierat problem och lösningar för ett hållbart och gott prefektledarskap – och det involverar alla på ett lärosäte.