Nätverk ger möjlighet att coacha eller coachas

Karriär Via ett nätverk coachar unga forskare doktorander och postdoktorer på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Det är en verksamhet som båda parter vinner på.

Skapa förutsättningar för ett bra prefektskap

Ledarskap Projektet ”Prefektrollen” vid Uppsala universitet har identifierat problem och lösningar för ett hållbart och gott prefektledarskap – och det involverar alla på ett lärosäte.

Så kan chefen underlätta för äldre att jobba längre

Arbetsmiljö Chefens attityd kan vara ett hinder för den som vill jobba högt upp i åren. Forskaren Kerstin Nilsson har tagit fram en metod för hur arbetsplatser kan bli bättre anpassade för medarbetare i alla åldrar.