Konst och vetenskap samspelar i serieform

Forskning Att kommunicera forskning genom serieteckningar är ett sätt att förena vetenskap och konst. Tanken är att nå ut till den breda allmänheten, menar organisationsforskaren Anna Jonsson.

Utforska stora material med digital textanalys

Metod De digitala källorna blir allt fler och med det möjligheterna för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora att hitta frågor och svar med datorstödd textanalys.

Status och mer pengar när högskolan blir universitet

Finansiering Nära en fördubbling av forskningsanslaget blir ett direkt märkbart resultat av att Mälardalens högskola nu har blivit ett universitet. Det kommer också att påverka undervisningen, tror de lärare och forskare som Universitetsläraren har pratat med.

Publicera klokt för att nå din publik och dina mål

Forskning På Malmö universitet anordnar biblioteket workshoppar för att hjälpa doktorander att hitta rätt tidskrifter att publicera i. Fler och fler känner sig vilsna i frågan och vill ha en publiceringsstrategi.

Centrumbildningar blir bäst med engagerade forskare

Forskning En centrumbildning kan vara det som behövs för att få fart på tvär­vetenskapliga samarbeten och extern samverkan. Noggranna förberedelser och engagerade kollegor är två av framgångs­faktorerna.

Genomtänkta enkäter ger pålitligare data

Forskning Hur formulerar man bra frågor och varför måste man slänga vissa enkätdata i papperskorgen? Testa enkäten noga på ett fåtal personer, innan du skickar ut den brett. Och använd inte enkäter för att utforska ny mark.

Kreativt skrivande ger
nya perspektiv på ämnet

Forskningskommunikation Det akademiska skrivandet är omgärdat av regler och normer. Det kan vara till hjälp i skrivandet, men det kan också bli begränsande. Ibland är det bättre att släppa manualen och testa något nytt.

Webbaserade symposier utan gränser för tid och rum

Digitalisering Många lärosäten lägger nu mer av sin verksamhet digitalt, som konsekvens av coronaviruset. Una Cunningham, professor i språkdidaktik vid Stockholms universitet, tipsar om de icke tidsbundna symposier som hon ordnar på webben varje år.
– De är så enkla att skapa att fler borde göra det, säger hon.