Praktik ger forskare nya kontakter utanför akademin

Karriär En månads arbete inom industrin gav doktoranden Shengxin Liu nya perspektiv på sin kompetens. Praktikprogrammet vid Karolinska institutet, KI, är uppskattat av såväl forskarna som av de deltagande arbetsgivarna.

Så engagerar du medborgare i ditt forskningsprojekt

Forskning Allt fler forskare håller på med medborgarforskning. Här kommer tips för att underlätta början. Ett antal webbsajter kan ge en bra start och inte minst finns en universitetskurs på distans som ska gå varje år.

Viktigt att tänka på vid registerforskning

Etik Registerforskning har samma etikkrav på sig som annan forskning. Dessutom ställer registerhållaren krav för att bryta sekretessen och dela sina data.

Att omvandla forskningsidén till en bra ansökan om pengar

Forskning Vissa superintressanta frågor får vi inte svar på, på grund av dåligt skrivna forskningsansökningar. I boken Forskning och pengar – om forskningsfinansiering ger Mats Ulfendahl råd om ansökningsprocessen.

Konst och vetenskap samspelar i serieform

Forskning Att kommunicera forskning genom serieteckningar är ett sätt att förena vetenskap och konst. Tanken är att nå ut till den breda allmänheten, menar organisationsforskaren Anna Jonsson.

Utforska stora material med digital textanalys

Metod De digitala källorna blir allt fler och med det möjligheterna för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora att hitta frågor och svar med datorstödd textanalys.

Publicera klokt för att nå din publik och dina mål

Forskning På Malmö universitet anordnar biblioteket workshoppar för att hjälpa doktorander att hitta rätt tidskrifter att publicera i. Fler och fler känner sig vilsna i frågan och vill ha en publiceringsstrategi.

Centrumbildningar blir bäst med engagerade forskare

Forskning En centrumbildning kan vara det som behövs för att få fart på tvär­vetenskapliga samarbeten och extern samverkan. Noggranna förberedelser och engagerade kollegor är två av framgångs­faktorerna.

Genomtänkta enkäter ger pålitligare data

Forskning Hur formulerar man bra frågor och varför måste man slänga vissa enkätdata i papperskorgen? Testa enkäten noga på ett fåtal personer, innan du skickar ut den brett. Och använd inte enkäter för att utforska ny mark.