Så fungerar finansieringen av forskningsinfrastruktur

Finansiering Forskare inom fysik och astronomi är vana vid att tänka på infrastruktur. Men digitaliseringen gör att nationell forskningsinfrastruktur blir mer och mer intressant även inom humaniora och samhällsvetenskap.