Viktigt att tänka på vid registerforskning

Etik Registerforskning har samma etikkrav på sig som annan forskning. Dessutom ställer registerhållaren krav för att bryta sekretessen och dela sina data.

Skaffa dig grundläggande kunskap om etikprövning

Etik Vad är forskning och när ska den etikprövas? I tillsynsarbetet har Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, mött stor okunskap bland forskare om etikprövningslagens grunder.