Meditera dig till bättre forskning och hälsa

Hälsa Genom meditation kan du vässa dina kognitiva förmågor och bli en skarpare forskare. Det är också ett sätt att fördjupa sina forskningsfrågor och förebygga stressrelaterad ohälsa.

Tackla stress och tidsbrist när disputationen närmar sig

Doktorand Tänder sönderbitna i sömnen. Hjärtklappning och panikkänslor. Tidsbrist och stress kan följa doktoranden från start till disputation. Att sänka ribban och se ”hotet” som en utmaning är två knep på vägen.

Så kan hybridarbetet fungera bra för fler

Arbetsmiljö Arbetsgrupper och individer har olika behov. Därför bestäms formerna för hybridarbete bäst tillsammans och bör utvärderas allt eftersom, enligt Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap.

Hövlighet på jobbet kan smitta av sig på andra

Arbetsmiljö Välbefinnande, hälsa och benägenheten att byta jobb är sådant som påverkas av ohövlighet på jobbet. Forskaren Kristoffer Holm utvecklar en metod för att vi ska bli mer hövliga.

Så hanterar forskare påhopp i sociala medier

Arbetsmiljö Många forskare som uttalar sig offentligt blir angripna på sociala medier och via mejl. Vissa ämnen verkar särskilt trigga trollen på nätet, som restriktioner mot pandemin och vaccinationer.

Hantera gruppkonflikten med dialog mot gemensamma mål

Arbetsmiljö Sluta viska, börja prata! Det är en av uppmaningarna från Anita Pettersson-Strömbäck när hon jobbar med dialogbaserad konfliktlösning i grupp i sin roll som huvudarbetsmiljöombud vid Umeå universitet.

Variera arbetsställning för att förebygga ohälsa

Arbetsmiljö Långvarigt stillasittande på jobbet ökar risken för ohälsa. För att främja benägenheten att röra på sig krävs att både arbetsgivare och individ tar ansvar, menar docenten David Hallman.

Hur du blåser i visselpipan och har en karriär efteråt

Arbetsmiljö Det är väl känt att det är riskfyllt att vara visselblåsare, både de som anmäls och lärosätenas ledningar försöker ofta skjuta budbäraren. Men det finns metoder för att minska risken att råka illa ut.

Grundreceptet för en god kreativ forskningsmiljö

Forskning Antiauktoritära relationer, ömsesidig respekt, ålders- och kompetensmässig spridning i gruppen och känslan av att man gör viktiga saker tillsammans, det är ingredienser som ofta finns i goda forskningsmiljöer.