Viktigt att tänka på vid registerforskning

Etik Registerforskning har samma etikkrav på sig som annan forskning. Dessutom ställer registerhållaren krav för att bryta sekretessen och dela sina data.

Tackla stress och tidsbrist när disputationen närmar sig

Doktorand Tänder sönderbitna i sömnen. Hjärtklappning och panikkänslor. Tidsbrist och stress kan följa doktoranden från start till disputation. Att sänka ribban och se ”hotet” som en utmaning är två knep på vägen.

Att omvandla forskningsidén till en bra ansökan om pengar

Forskning Vissa superintressanta frågor får vi inte svar på, på grund av dåligt skrivna forskningsansökningar. I boken Forskning och pengar – om forskningsfinansiering ger Mats Ulfendahl råd om ansökningsprocessen.

Avdramatisera statistiken så lär sig studenterna mer

Pedagogik Genom att avdramatisera, förklara på olika sätt och ha undervisningen digitalt lyckas lektorn Mikaela Willmer överbrygga studenternas rädsla för statistik och få en hög genomströmning på kursen.

Skaffa dig grundläggande kunskap om etikprövning

Etik Vad är forskning och när ska den etikprövas? I tillsynsarbetet har Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, mött stor okunskap bland forskare om etikprövningslagens grunder.

Så kan hybridarbetet fungera bra för fler

Arbetsmiljö Arbetsgrupper och individer har olika behov. Därför bestäms formerna för hybridarbete bäst tillsammans och bör utvärderas allt eftersom, enligt Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap.

Konst och vetenskap samspelar i serieform

Forskning Att kommunicera forskning genom serieteckningar är ett sätt att förena vetenskap och konst. Tanken är att nå ut till den breda allmänheten, menar organisationsforskaren Anna Jonsson.

Personligt prat lika viktigt som teori i ledarskapskursen

Ledarskap Hur sätter man ihop en bra ledarskapsutbildning? Man börjar med att tänka ”utveckling” i stället för ”utbildning” och lyssnar på vad alltifrån rektor till fackliga representanter tycker är viktigt.