Samarbete bidrar till låginkomstländers kapacitet

Forskarutbildning Rolf Johansson nämner tillit som en viktig del i samarbetet med forskare i låginkomstländer. I Tanzania kallar kollegorna honom Professor Rolf.
– Det har bara blivit så, de kanske tror att det är mitt efternamn.

Släpp sargen en stund – och bli en bättre lärare

Pedagogik Alla är olika – och behöver bli lärare på sitt eget sätt. Men hur lärande fungerar har ingenting med undervisning att göra. Det är ett par av grundbultarna i en kurs som vill utmana normer och utveckla lärare.

Hon forskar om kemikalierna i våra kroppar

Forskning Hur drabbas människor som har druckit PFAS-förorenat vatten? Och ökar risken för cancer om man är tatuerad? Christel Nielsen undersöker hur kemikalierna i vår omgivning påverkar hälsan. Draken på armen skaffade hon kring millennieskiftet.

Forskningskommunikation för akademins nya generationer

Forskarutbildning Lag, moral och passion är tre anledningar till att kommunicera forskning. Med hjälp av ett ramverk vill Vetenskapsrådet inspirera lärosäten att lära sina doktorander sprida kunskaper i det omgivande samhället.

Välj rätt plattform för att dela dina forskningsdata

Forskning Det finns olika plattformar att dela forskningsdata på. Vilken som är bäst för dig beror på ditt forskningsämne och vilken typ av data du har, säger Johan Fihn Marberg vid Svensk nationell dataservice, SND.

Praktik ger forskare nya kontakter utanför akademin

Karriär En månads arbete inom industrin gav doktoranden Shengxin Liu nya perspektiv på sin kompetens. Praktikprogrammet vid Karolinska institutet, KI, är uppskattat av såväl forskarna som av de deltagande arbetsgivarna.

Så engagerar du medborgare i ditt forskningsprojekt

Forskning Allt fler forskare håller på med medborgarforskning. Här kommer tips för att underlätta början. Ett antal webbsajter kan ge en bra start och inte minst finns en universitetskurs på distans som ska gå varje år.