Öka studentsamarbetet i distansundervisningen

Pedagogik Genom att låta studenterna arbeta samtidigt i gemensamma dokument kan deras samarbete öka och de kan lära mer av varandra. Om detta tipsar Katarina Lindahl vid Högskolan Dalarna.

Sköt om din röst så den hörs bra och håller länge

Undervisning Rösten är ett av universitetslärarens centrala arbetsredskap. Logopeden och disputerade adjunkten Suvi Karjalainen ger råd om hur man sköter om rösten och utnyttjar den på bästa sätt.

Arbete utomhus kan öka välbefinnandet

Arbetsmiljö Flytta ut kontoret eller ta en promenad för att tänka eller samtala med en kollega. Det är några sätt att luckra upp formerna för inomhusarbete och stillasittande.

Håll koll på alla studenter vid hybridundervisning

Pedagogik På byggingenjörsprogrammet vid Mittuniversitetet är lärarna veteraner på hybridundervisning. Susanne Lindström har stor erfarenhet av hur man kan få alla studenter delaktiga i undervisningen.

SULF uppmanar lärarna: Bevaka din arbetstid!

Villkor Systemet med årsarbetstid leder till att universitetslärare jobbar alldeles för mycket. ”Det är dags att medlemmarna bevakar sin arbetstid bättre”, anser Robert Andersson på SULF.

Så fungerar finansieringen av forskningsinfrastruktur

Finansiering Forskare inom fysik och astronomi är vana vid att tänka på infrastruktur. Men digitaliseringen gör att nationell forskningsinfrastruktur blir mer och mer intressant även inom humaniora och samhällsvetenskap.

Undvik de här fällorna om du vill få publicitet

Metod Vetenskapsjournalister ser med viss misstänksamhet på forskarvärldens strävan att få publicitet. Kolla DN:s checklista vad journalisterna tittar först på. Och glöm inte ditt eget ansvar för förtroendet för forskningen.

Skapa öppna diskussioner om känsliga ämnen

Pedagogik För att få till en bra dialog om känsliga ämnen behöver vi skapa tillit mellan studenterna och till läraren. Det menar Amrita Ghosh som har hållit kurser om rasism och integration i USA och i Sverige.

Så hanteras besserwissern, tidsoptimisten och smitaren

Arbetsmiljö Vi har alla stött på dem. Kollegorna som vet bäst, aldrig gör klart saker i tid eller tar åt sig äran för andras arbete. Beteenden som är tidskrävande och skapar frustration. Men hur hanterar man dem?