Tänk i nya banor – så botar du din perfektionism

Psykologi Jakten på den perfekta prestationen kan gå ut över din hälsa, dina relationer – och kvaliteten på själva arbetet. Alexander Rozental har skrivit en självhjälpsbok för perfektionister.

Att utse hedersdoktorer för vetenskapens bästa

Vetenskap År 1839 utsåg Uppsala universitet Sveriges första hedersmagister. Titeln bytte senare namn till hedersdoktor. Vilka kriterier spelar roll i dag, när lärosätena delar ut hedersdoktorat?

Han bedriver forskning mellan himmel och jord

Porträtt Hur Jesus skulle rösta om han fick delta i svenska val har Magnus Hagevi inte en aning om. Men i övrigt vet statsvetarprofessorn vid Linnéuniversitetet det mesta om sambanden mellan religion och politik.

Publicera klokt för att nå din publik och dina mål

Forskning På Malmö universitet anordnar biblioteket workshoppar för att hjälpa doktorander att hitta rätt tidskrifter att publicera i. Fler och fler känner sig vilsna i frågan och vill ha en publiceringsstrategi.

Centrumbildningar blir bäst med engagerade forskare

Forskning En centrumbildning kan vara det som behövs för att få fart på tvär­vetenskapliga samarbeten och extern samverkan. Noggranna förberedelser och engagerade kollegor är två av framgångs­faktorerna.

Gör de digitala mötena bättre och mer levande

Digitalisering Sluta betrakta digitala möten som annorlunda från fysiska möten så blir de både bättre och trevligare, menar Jens Edlund som är docent i talkommunikation vid KTH.

Skapa inkluderande kurser för studenter med stödbehov

Pedagogik Lärare möter allt fler studenter med funktionsvariationer och med studieovana. Därför behöver lärarna själva bättre stöd i sitt arbete, menar Gunvor Larsson Torstensdotter vid Linköpings universitet.

Öka studentsamarbetet i distansundervisningen

Pedagogik Genom att låta studenterna arbeta samtidigt i gemensamma dokument kan deras samarbete öka och de kan lära mer av varandra. Om detta tipsar Katarina Lindahl vid Högskolan Dalarna.

Sköt om din röst så den hörs bra och håller länge

Undervisning Rösten är ett av universitetslärarens centrala arbetsredskap. Logopeden och disputerade adjunkten Suvi Karjalainen ger råd om hur man sköter om rösten och utnyttjar den på bästa sätt.