Så fungerar finansieringen av forskningsinfrastruktur

Finansiering Forskare inom fysik och astronomi är vana vid att tänka på infrastruktur. Men digitaliseringen gör att nationell forskningsinfrastruktur blir mer och mer intressant även inom humaniora och samhällsvetenskap.

Undvik de här fällorna om du vill få publicitet

Metod Vetenskapsjournalister ser med viss misstänksamhet på forskarvärldens strävan att få publicitet. Kolla DN:s checklista vad journalisterna tittar först på. Och glöm inte ditt eget ansvar för förtroendet för forskningen.

Skapa öppna diskussioner om känsliga ämnen

Pedagogik För att få till en bra dialog om känsliga ämnen behöver vi skapa tillit mellan studenterna och till läraren. Det menar Amrita Ghosh som har hållit kurser om rasism och integration i USA och i Sverige.

Så hanteras besserwissern, tidsoptimisten och smitaren

Arbetsmiljö Vi har alla stött på dem. Kollegorna som vet bäst, aldrig gör klart saker i tid eller tar åt sig äran för andras arbete. Beteenden som är tidskrävande och skapar frustration. Men hur hanterar man dem?

Genomtänkta enkäter ger pålitligare data

Forskning Hur formulerar man bra frågor och varför måste man slänga vissa enkätdata i papperskorgen? Testa enkäten noga på ett fåtal personer, innan du skickar ut den brett. Och använd inte enkäter för att utforska ny mark.

”Det handlar inte om dig, det handlar om dem”

Ledarskap Var prestigelös och tänk på att det handlar om doktoranden. Det rådet ger Maria Ek Styvén som har utsetts till årets bästa handledare i forskarutbildningen 2020 av Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet.

Sju principer för att berätta om forskning

Samverkan Transparens, korrekthet och relevans. Det är några av de sju principer som Lunds universitet har tagit fram för kommunikation om forskning med allmänheten.

Så organiserar du en givande digital konferens

Digitalisering Efter ett år med pandemi har de digitala konferenserna gått från udda fåglar till normalitet. Med lärdomar från andra blir din egen konferens bättre och lättare att organisera.