Hypotesdriven forskning – inte enda alternativet

Forskning I själva verket är väldigt många (flertalet?) "genombrott" inom naturvetenskaplig miljöforskning resultatet av slumpartade observationer eller explorativ forskning.