Mindre nogräknade tidskrifter äventyrar forskningens kvalitet

Debatt De senaste åren har det skett en nästan obegriplig revolution i mönstret av vetenskapliga publiceringar. Antalet tidskrifter ökar kraftigt och många drivs av ekonomiska värden, snarare än kvalitet. Den vetenskapliga meriteringen krackelerar, skriver professor emeritus Torgny Stigbrand.

Se frågan om akademisk frihet i ett globalt sammanhang

Debatt Debatten om styrning och ledning av lärosäten pockar på ökad delaktighet från universitetslärare och forskare. Det skriver Sara Eriksen, professor vid BTH, och tipsar om en nyutkommen bok om akademisk frihet och kollegialitet.

Lösa anklagelser och ogrundade påståenden

Debatt "Universitetslärarens artikel om Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet är ensidig och tendentiöst vinklad". Det skriver fakultetens dekan och prodekan.

Förstärk inte bilden av akademins underdogs

Debatt När professor Jens Birch lyfter fram doktorandtiden som utmärkt för att bli förälder sätter han omedvetet fingret på en tvetydighet som präglar synen på doktorander.

”Pengarna borde återföras till akademin”

Debatt Pengarna som tas ut ur Akademiska hus borde återinvesteras i forskning och högre utbildning. Det skriver SULF:s chefsutredare Karin Åmossa i en replik till statssekreterare Anders Lönn.

”Inga överhyror i Akademiska hus”

Debatt Regeringens extra utdelning i Akademiska hus beror på fastigheternas värde, inte att bolaget skulle ha tagit ut överhyror. Det skriver statssekreterare Anders Lönn i ett genmäle till Universitetslärarens artikel ”Akademiska hus har tagit ut överhyror”.