Avtal om finansiering av ESS dröjer

Forskning ESS avtal med dess 13 medlemsländer, som berör finansieringen av forskningsanläggningen, dröjer ett halvår extra. Regeringsbildning i Sverige och Storbritannien samt tekniska problem uppges vara orsakerna.

Attackerna mot högre utbildning ökar i världen

Akademisk frihet Attacker mot akademiker har ökat kraftigt i stora delar av världen.
– Det går åt fel håll med demokratiseringen och åt fel håll med den akademiska friheten, säger Karolina Catoni, samordnare för Scholars at Risk i Sverige.

Så tar lärosätena emot ukrainska forskare på flykt

Utrikes Sedan krigsutbrottet i februari har ukrainska forskare tvingats fly utomlands för att kunna fortsätta sina jobb. Lärosäten i Sverige har tagit emot några av dem, under olika former och med olika typer av finansiering. Hur forskningen – i Sverige, Ukraina och internationellt – kommer att påverkas av kriget återstår att se.

Strejk på samtliga universitet i Storbritannien

Utrikes University and College Union, UCU, tar ut medlemmar från Storbritanniens 150 universitet i strejk under tre dagar i november. Omkring 70 000 universitetsanställda strejkar för höjda löner.

Strejker på brittiska universitet till följd av ökade levnadskostnader

Utrikes Fackförbundet för universitetsanställda i Storbritannien, UCU, har utlyst strejk på flera lärosäten, då man vill se löneökningar i nivå med den stigande inflationen och därmed ökade levnadskostnader. Förra veckan strejkade akademianställda i landets nordvästra delar och fler kan snart följa efter.