Samarbete bidrar till låginkomstländers kapacitet

Forskarutbildning Rolf Johansson nämner tillit som en viktig del i samarbetet med forskare i låginkomstländer. I Tanzania kallar kollegorna honom Professor Rolf.
– Det har bara blivit så, de kanske tror att det är mitt efternamn.

Akademisk frihet på tillbakagång i 22 länder

Akademisk frihet Hälften av världens befolkning lever i länder där den akademiska friheten minskat. Färre än en procent lever i de fem länder där den akademiska friheten har ökat.
– Det här är väldigt allvarlig, eftersom akademisk frihet är starkt kopplad till den demokratiska utvecklingen, säger SULF:s Karin Åmossa.

Symboler för jämställdhet 50-50

Ny studie: Så kan kvinnliga professorer bli fler

Jämställdhet Att ha en specifik enhet eller ansvarig person som arbetar med jämställdhet eller mångfald ger effekt på andelen kvinnliga professorer, visar en nordisk forskningsstudie.

Spioneriet mot svenska lärosäten fortsätter öka

Forskning Främmande makters underrättelseverksamhet gentemot svenska lärosäten är på fortsatt uppgång. Ryssland, Kina och Iran utgör störst hot, skriver Säpo i sin årsbok för 2022/2023.

Beslut om ESS-finansiering dröjer

Forskning Det finns ännu inga formella beslut om finansieringen av ESS-konstruktionen, som ska vara färdig 2027. Samtidigt pågår förhandlingar för att få till avtal om finansiering av driften, från 2028.

EU satsar på gemensamt system för högre utbildning

Samverkan Satsningen på samarbete mellan de europeiska universiteten tar ett stort steg framåt. Nu lanserar EU-kommissionen tio projekt som ska ta fram idéer om hur EU i framtiden kan få ett gemensamt system för högre utbildning.