Pam Fredman, Mats Ericson, Jacob Adamowicz

”Det går inte att utbilda fortare”

Finansiering Går det att utbilda studenter fortare i dag än på 1990-talet? Det är nämligen vad staten förväntar sig. Nej, svarade hela panelen på SULF:s seminarium på tisdagen i Almedalen. Men kanske gömmer sig lösningen i det nya resurstilldelningssystemet

Är ökad differentiering rätt medicin för högskolan?

Kvalitet Mer differentiering – mindre byråkrati. Förslagen för höjd kvalitet var många på Akademikernas högskolepolitiska forum i Stockholm den 18 april. Men borde vi snarare oroa oss för Sveriges höga nivå av specialisering?

Många studenter hoppar av före examen

Utbildning En mycket stor andel studenter hoppar av sina utbildningar. På vissa program är det bara drygt 20 procent som tar sin examen. Det framgår av UKÄ:s årsrapport som släpps i dag.

Studieavgifter utgör stor andel av lärosätens intäkter

Student Antalet betalande studenter ökar medan antalet anslagsfinansierade studenter minskar svagt. Flera lärosäten får närmare tio procent av utbildningsintäkterna från betalande. Det framgår i en statistisk analys från UKÄ.

Ockupationer och protester vid franska universitet

Utland Polisen har burit ut ockuperande studenter från en rad universitet i Frankrike under våren. Sedan i början av maj deltar också universitetslärare i protesterna mot ett nytt urvalssystem.

Journalistutbildning samarbetar med dagstidning inför valet

Student Hallå där Andreas Mattsson, adjunkt och programansvarig för journalistutbildningen vid Lunds universitet, som inför valet i september inlett ett samarbete med HD-Sydsvenskan där studenterna får arbeta fram material som ska publiceras.

Utbildningssatsning med landsbygden i centrum

Utbildning Möjligheterna till distansutbildning ska bli bättre, med särskild hänsyn till utbildningsbehovet ”i glesa och mycket glesa landsbygdskommuner”. Det framgår av propositionen ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop” som nyligen presenterades.

Studenter från Afrika har nästan slutat komma

Mångfald Masterprogrammet Lumes i Lund har haft fyra afrikanska studenter sedan avgifterna för tredjelandsstudenter infördes för sju år sedan. Under samma tidsperiod före avgifterna var antalet 23.

Viss återhämtning syns i tappet av studenter

Student Antalet studenter från de länder som 2011 blev betalningspliktiga sjönk först kraftigt men har nu återhämtat sig något. Störst är bortfallet av studenter från Sveriges långsiktiga samarbetsländer och övriga låg­inkomst­länder.