Stora skillnader mellan studenters villkor

Student Studentspegeln 2016 visar på stora skillnader i villkoren för olika studentgrupper.
– Här finns det mycket att gräva vidare i för lärosätena, säger Anette Gröjer vid Universitetskanslersämbetet.

Stipendieansökan

SULF: ”Riv upp avgiftsreformen”

Finansiering 70 procent av antagna betalstudenter börjar aldrig studierna. Rättsosäkerhet vid återbetalning av studieavgifter. Stipendierna räcker inte till.
Det är några av de problem som UKÄ pekar på i en uppmärksammad rapport.
SULF anser att avgiftsreformen ska rivas upp.

Lärarstudenter med låga betyg hoppar av utbildningen

Utbildning Det är studenter med låga gymnasiebetyg som hoppar av lärarutbildningarna.
– Högskolan måste antingen bli bättre på att stötta de här studenterna, eller ställa högre betygskrav för behörighet, säger Fredrik Svensson, utredare på UKÄ.

Akademin ska göra mer för landsbygden

Politik Universitet och högskolor bör få i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet. Det framgår av Landsbygdskommitténs slutbetänkande.

Sverige tappar i utbildningsnivå

Utbildning Utbildningsnivån i Sverige är i internationell jämförelse bra men inte exceptionell. – Det är inte så att Sverige ligger illa till, men vi låg bättre till förut, säger Marie Kahlroth vid UKÄ.