Årets högskoleord fångar det levande språket

Utbildning Årets uppdatering av ordboken för högre utbildning är klar. Fokus för årets utgåva har varit att vidareutveckla gamla poster. Begrepp som funnits med sedan 1990-talet har blivit föråldrade, men det gäller även en betydligt nyare term. "Reell kompetens” har bara funnits ett år i ordboken, men redan krävt en uppdaterad definition.

Akademin reser sig i spåren av ebola

Utland Sierra Leone var redan hårt sargat av kriget, när ebolaviruset slog till mot landet för fyra år sedan. Plantekologen Aiah Lebbie var en av dem som tog fajten mot epidemin. Nu vill han ge sina studenter de möjligheter han själv en gång fick.

Stöter tekniska högskolor bort studenter som inte kan koderna?

Mångfald Att ha föräldrar med högre utbildning är en avgörande faktor för framgångsrika studier till civilingenjör. Det visar en undersökning från KTH.
– Vi måste studera och ifrågasätta vår egen kultur. Det är något i den som möjligen stöter bort de som inte kan koderna, säger Susanne Engström, lektor vid KTH.

Hon stöttar journalistutbildning i Rwanda

Samverkan Hallå där, Anki Wood, projektledare på Medieinstituet Fojo vid Linnéuniversitetet, som leder ett medieprojekt vid University of Rwanda finansierat av Sida.

Akademiskt lärarskap klättrar högre på agendan

Utbildning När Sveriges största konferens om högskole­pedagogiskt utvecklingsarbete hölls i okto­ber stod det akademiska lärarskapet i fokus. SULF har växlat upp sitt politiska arbete i frågan och flera pågående utredningar kan bidra till att höja under­visningens status.

Digitala verktyg ska underlätta inkludering

Utbildning Karlstads universitet utvecklar nu nya digitala metoder för att hjälpa studenter genom studierna.
– Vi vill lösa ett samhällsproblem, säger projektledaren Claes Asker.

”Undanröj hinder för nyanlända akademiker”

Utbildning Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, uppmanar regeringen att ge lärosäten större ansvar och mer långsiktiga uppdrag för att främja nyinvandrade akademikers inkludering.

Brister i studenträtt i fokus efter UKÄ:s granskningar

Kvalitet Universitetskanslersämbetet, UKÄ, kräver bättring inom framför allt kursutvärderingar och studentinflytande efter att ha gjort de första ordinarie lärosätestillsynerna enligt ny modell. De granskade lärosätena är positiva till den nya metoden.

Integrerade universitet i Europa kan bli verklighet

Utbildning Under hösten väntas EU-kommissionen utlysa medel till följd av idén som Frankrikes president lanserade för ett år sedan: europeiska universitet integrerade över nationsgränserna. Uppsala universitet hoppas ingå i ett av pilotprojekten.