Studentrekrytering med sikte på ökad mångfald

Student Att jobba med studentrekrytering är så mycket mer än att stå på mässor och dela ut flyers. Många lärosäten lägger omfattande resurser på att jobba strategiskt med olika utmaningar vad gäller att skapa attraktiva utbildningar, marknadsföra dessa och åstadkomma mångfald i studentpopulationerna.

Den svenska modellen är attraktiv internationellt

Student Det korta avståndet mellan studenter och världsframstående forskare, är en styrka som Lennart Johansson gärna lyfter fram i marknadsföringen av Sverige som destination för internationella studenter.

Ömsesidigt intresse för svensk-indiskt samarbete

Forskning Som innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i New Dehli är det Fanny von Helands uppdrag att främja samarbeten mellan Sverige och Indien inom innovation, forskning och högre utbildning.

Corona tvingar lärosätena till blixtsnabb digitalisering

Utbildning Många campus ligger öde när lärosätena snabbt gått över till distansundervisning för att minska spridningen av coronaviruset. Men på högskolepedagogiska enheter och it-avdelningar råder febril aktivitet. Lärare behöver stöd för att på kort tid göra undervisning och examinationer digitala.

Här är institutionen som är en riktig cirkus

Utbildning En av världens få högskoleutbildningar i cirkus finns vid Stockholms konstnärliga högskola. När studenterna tar examen är de eftertraktade artister. Men som forskningsfält är cirkus nytt – och söker sin plats inom akademin.