Akademisk frihet på tillbakagång i 22 länder

Akademisk frihet Hälften av världens befolkning lever i länder där den akademiska friheten minskat. Färre än en procent lever i de fem länder där den akademiska friheten har ökat.
– Det här är väldigt allvarligt, eftersom akademisk frihet är starkt kopplad till den demokratiska utvecklingen, säger SULF:s Karin Åmossa.

Yrkeslärarutbildning vänder trend för Campus Skellefteå

Utbildning I januari startade en yrkeslärarutbildning på Campus Skellefteå, efter en rekordsnabb planeringsprocedur. Det är yrkeslärarutbildningen vid Umeå universitet som med detta förlägger sitt vårintag till Skellefteå.

Omställningens effekter på lärosätena en komplex fråga

Undervisning Synen på vad som verkligen förändrats i lärosätenas undervisning i och med pandemin tycks delad. Å ena sidan har erfarenheterna och de potentiella möjligheterna ökat, å andra sidan är det oklart hur stora förändringarna är i praktiken. Det visar Universitetslärarens enkät.

Studenternas förväntningar på flexibilitet har ökat

Utbildning Universitetskanslersämbetet konstaterar att pandemin kan ha förändrat högskolan permanent. Inte minst gäller det undervisningen och den storskaliga omställningen till undervisning på distans under pandemin.

Student i Uppsala varnas efter fusk med ChatGPT

Utbildning Disciplinnämnden vid Uppsala universitet har varnat en student som fuskat med hjälp av ChatGPT. Det är det första kända fallet där en student fällts för att ha använt chatboten, visar Universitetslärarens genomgång.