SULF varnar för luckor i lagen vid hård brexit

Villkor Regeringen förbereder lagstiftning för att mildra de mest akuta konsekvenserna i händelse av en avtalslös brexit. Men SULF har i förslagen hittat luckor som kan drabba doktorander, studenter och anställda.

”Finns en lång tradition av att klanta till det”

Samverkan Sverige har en lång tradition av oskicklighet i internationella samarbeten, att inte se risken att svenska lärosäten blir filialer till främmande makt. Det säger professor Mats Benner om de återkommande exemplen på svenska lärosätens samverkan med diktaturer.

Intern partilogik inom S gjorde Ernkrans till minister

Politik Den som undrar varför just Matilda Ernkrans blev minister kan hitta svar i den inre partilogik som styr socialdemokratisk ”personalpolitik”. Den otippade ministern berättar för Universitetsläraren att hon nu ser fram emot att driva svensk kompetensförsörjning.

”Finansieringssystemet – robust i en turbulent tid”

Finansiering Mellan 2007 och 2017 har Sverige, till skillnad från andra länder, fortsatt satsa på universitet och högskolor och då framför allt på forskning. Högskolan har därmed blivit mer forskningsinriktad och de statliga anslagen till forskning kanaliseras i större utsträckning via forskningsråden, konstaterar en ny rapport från Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Nya ministern orutinerad i högskolefrågor

Politik Matilda Ernkrans (S) har i dag presenterats som ansvarigt statsråd för högre utbildning och forskning. Därmed får sektorn ännu en gång en minister utan regeringserfarenhet, skriver Universitetslärarens reporter MarieLouise Samuelsson i en kommentar.

Humaniora hotad vid Linköpings universitet

Utbildning En rad ämnen hotas av nedläggning vid Linköpings universitet. Detta eftersom de dras med långvariga underskott.
– Det finns en påtaglig oro bland våra medlemmar, säger lokale Saco-S-ordföranden Krzysztof Marciniak.