Här får morgondagens sjuksköterskor träning

Utbildning Så lik en riktig vårdmiljö det bara går. Det är syftet med det nyinvigda kliniska träningscentret vid Karlstads universitet, där morgondagens sjuksköterskor övar på tekniskt avancerade vårddockor.

Här ska tio nya lektorer stärka pedagogiken

Undervisning – Vi vill uppvärdera lärandet och lärandets betydelse.
Det säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet med anledning av att högskolepedagogisk utveckling blir en av universitetets strategiska satsningar.

Breddat deltagande ska inte belasta lärosätena

Politik En legal bekräftelse av vad som redan pågår vid universitet och högskolor. Så sammanfattar Karin Röding, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, förslaget om ”brett deltagande i högskoleutbildning” som nu är på remiss.

Medvind för Yrkeshögskolan – utökas med 14 000 platser

Utbildning Regeringen storsatsar på yrkeshögskolan. År 2016 tillkom 2 500 permanenta utbildningsplatser som i år utökades till 6 000. I årets budgetproposition föreslår regeringen 1 100 nya platser 2018 och ytterligare 14 000 platser till år 2022.

Hallå där Pia Bergström…

Utbildning … kursledare för ”Det biblioterapeutiska arbetssättet”. Det är första gången som metoden lärs ut i Sverige inom akademin och det är Ersta Sköndal Bräcke högskola som håller i utbildningen.

Rekryteringsagenter styr studenter mot dyra val

Student I Norge slår forskningsinstitutet Nifu larm att studenter lockas av rekryteringsagenter till dyra och dåliga utbildningar i utlandet.
– De utbildningar som rekryteringsagenter värvar till ger kanske inte alltid det bästa akademiska utbytet, säger Henrik Strömberg Croné på CSN.

Studenter Uppsala

Uppdrag för breddad rekrytering följs inte upp

Mångfald För ett år sedan presenterade Universitets- och högskolerådet, UHR, en stor rapport om breddad rekrytering av studenter. Men de problem som rapporten pekar på kvarstår fortfarande, konstaterar projektledaren Aleksandra Sjöstrand vid UHR.

Sri Lanka bekämpar fattigdom med bildning

Utrikes Sedan 2005 genomgår Sri Lankas högre utbildningssystem en rejäl uppgraderingsprocess. Målet är att bli Asiens främsta kunskapsnation. I år inleds den tredje fasen i projektet som stöds av Världsbanken.