Studenter från Afrika har nästan slutat komma

Mångfald Masterprogrammet Lumes i Lund har haft fyra afrikanska studenter sedan avgifterna för tredjelandsstudenter infördes för sju år sedan. Under samma tidsperiod före avgifterna var antalet 23.

Viss återhämtning syns i tappet av studenter

Student Antalet studenter från de länder som 2011 blev betalningspliktiga sjönk först kraftigt men har nu återhämtat sig något. Störst är bortfallet av studenter från Sveriges långsiktiga samarbetsländer och övriga låg­inkomst­länder.

Drönare kan lyfta Trafikflyghögskolan

Utbildning Lunds universitet är genom Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed ett av få universitet i Europa med högre utbildning inom flyg. Utbildningen till drönaroperatör som startade i höstas öppnar nu upp för helt nya forsknings- och samarbetsmöjligheter.

Politisk ambition stoppade inte social snedrekrytering

Mångfald Rättviseskäl och samhällsekonomiska vinster är argument som ofta läggs fram för att bredda rekryteringen till högre utbildning. Att bygga ut högskolan är ett återkommande förslag till lösning. Och även om en expansion inte garanterar minskad snedrekrytering så är det kanske en förutsättning.

Etablerade i akademin förnekar privilegier

Mångfald Lovise Haj Brade riktar i sin avhandling strålkastarljuset mot dem som fötts in i den akademiska världen.
– Det var förvånande hur lite kritisk reflektion det fanns kring hur privilegier reproduceras. Jag mötte väldigt mycket motstånd, folk avbröt intervjun och slängde ut mig, säger hon.

Sverige står för ljusglimt i ekonomiskt mörker

Finansiering Europas högre utbildning och forskning är underfinansierad och klyftorna växer mellan olika länder. Det är några av resultaten i European University Associations senaste årliga rapport.

Kompetens i fokus för årets högskoleord

Utbildning Årets tillägg i Universitets- och högskolerådets ordbok speglar en samtid präglad av kompetensbrist och invandring där kopplingen mellan utbildning och arbete blir allt viktigare.