Akademisk frihet på tillbakagång i 22 länder

Akademisk frihet Hälften av världens befolkning lever i länder där den akademiska friheten minskat. Färre än en procent lever i de fem länder där den akademiska friheten har ökat.
– Det här är väldigt allvarlig, eftersom akademisk frihet är starkt kopplad till den demokratiska utvecklingen, säger SULF:s Karin Åmossa.

Yrkeslärarutbildning vänder trend för Campus Skellefteå

Utbildning I januari startade en yrkeslärarutbildning på Campus Skellefteå, efter en rekordsnabb planeringsprocedur. Det är yrkeslärarutbildningen vid Umeå universitet som med detta förlägger sitt vårintag till Skellefteå.