Examensmål om våld kräver kompetensinsats

Utbildning Studenter på 89 högskoleprogram ska sedan förra året examineras på sin kunskap om våld i nära relationer. Det ställer krav på ny kompetens vid lärosätena.

Mikrokurser ett svar på dagens kompetensbehov

Artiklar Bolognaprocessen har i Sverige lett till fler program och färre fristående kurser. Men flera lärosäten försöker nu ge utbildnings­systemet ny flexibilitet genom mikrokurser.

Petra Garberding

”Många studenter ointresserade av sin egen skrivfärdighet”

Kvalitet Studenternas skrivsvårigheter är ett problem som inte försvinner, därför måste vi ta det på allvar. Det säger Petra Garberding som har fått stort gensvar på sin debattartikel ”Ökade skrivsvårigheter stressar lärare och studenter” i Universitetsläraren.

Gamla frågor när lärarnas utbildning utreds igen

Utbildning Vilka åtgärder behövs för att öka kvaliteten i lärarutbildningen och hur ska man underlätta för fler att bli lärare? Det är huvudfrågorna för den utredning som nu tillsatts med sikte på att reformera lärarutbildningen, enligt den sakpolitiska överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som utgör punkt 56 i januari-avtalet.