Illustration

Vaccin, miljö och tobak offer för desinformation

Forskning Den desinformation som sprids i dag har olika ursprung och olika syften. Det gemensamma är att den är en destruktiv kraft som behöver bekämpas för att det ska vara möjligt att skilja lögn från sanning.

Fler forskare i USA väljer att engagera sig politiskt

Utland Historiskt många personer med bakgrund inom forskning och naturvetenskap sökte politiska poster i USA:s mellanårsval. Organisationen 314 Action hjälpte dem att driva politisk kampanj och satsar härnäst på valen till lokala skolstyrelser.

Sverige saknar analys och uppföljning av högskolan

Kvalitet Långtgående reformer i högskolesektorn beslutas utan ordentliga underlag eller systematisk uppföljning. Följden är att svenska högskolan sannolikt fungerar sämre än den skulle kunna. Det skriver Mats Benner i ett underlag till Struten.

Akademiskt lärarskap klättrar högre på agendan

Utbildning När Sveriges största konferens om högskole­pedagogiskt utvecklingsarbete hölls i okto­ber stod det akademiska lärarskapet i fokus. SULF har växlat upp sitt politiska arbete i frågan och flera pågående utredningar kan bidra till att höja under­visningens status.

Tomt klassrum

Kvalitetsmiljoner har inte givit mer lärarledd tid

Kvalitet Varför ökar inte den lärarledda tiden i högskolan trots regelbunden ökning av resurser? Beror det på hur nya resurser används eller på att urholkningen gör det omöjligt att ”komma ifatt”?

”Sverige måste bli mer känt som kunskapsnation”

Kvalitet För första gången ska myndigheter samverka för att öka kännedomen om Sverige som kunskapsnation internationellt. Samtidigt ska fler stipendier till betalande studenter införas. Det föreslår Internationaliseringsutredningen som överlämnas till regeringen i dag, 31 oktober.

Kraftig nedskärning av fristående distanskurser

Utbildning En långsiktig trend inom akademin är kraftiga nedskärningar av fristående kurser, både på distans och på campus.
– Orsakerna är en komplicerad blandning av politiska beslut och ekonomi, säger Sofia Berlin Kolm, analytiker vid UKÄ.