Politisk ambition stoppade inte social snedrekrytering

Mångfald Rättviseskäl och samhällsekonomiska vinster är argument som ofta läggs fram för att bredda rekryteringen till högre utbildning. Att bygga ut högskolan är ett återkommande förslag till lösning. Och även om en expansion inte garanterar minskad snedrekrytering så är det kanske en förutsättning.

Sverige står för ljusglimt i ekonomiskt mörker

Finansiering Europas högre utbildning och forskning är underfinansierad och klyftorna växer mellan olika länder. Det är några av resultaten i European University Associations senaste årliga rapport.

”Sexuella trakasserier behöver kartläggas”

Arbetsmiljö Det finns för lite kunskap om vad lärosätena gör för att motverka och hantera sexuella trakasserier. Det menar ministern för högre utbildning och forskning, som nu gett UHR i uppdrag göra en kartläggning.

”Lärosätena bör bidra mer till nyanländas inkludering”

Mångfald För att ta tillvara på resurserna hos ny­anlända akademiker behövs en rad åtgärder för att under­lätta deras möjligheter att studera, arbeta och forska i Sverige. Det anser Cecilia Christersson, vice rektor vid Malmö universitet.