Utbildningssatsning med landsbygden i centrum

Utbildning Möjligheterna till distansutbildning ska bli bättre, med särskild hänsyn till utbildningsbehovet ”i glesa och mycket glesa landsbygdskommuner”. Det framgår av propositionen ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop” som nyligen presenterades.

Kampanj #Hurvetdudet? i Stockholm 14 april 2018

Tusentals ställde frågan ”Hur vet du det?”

Akademisk frihet March for Science har i år i Sverige konverterats till #Hurvetdudet?
– Frågan ”hur vet du det?”, eller snarare ”hur vet vi det?” är själva livsnerven för universitetslärare och forskare, sade SULF:s ordförande Mats Ericson vid manifestationen i Stockholm.

Reglerna för antagning till högskolan ska bli tydligare

Politik Systemet för tillträde till högskolans grundutbildning ska bli öppnare och enklare. Det är regeringens mål med propositionen som bygger på Tillträdesutredningen.
– Det nuvarande systemet är lappat och lagat, för krångligt och för oöverskådligt, säger minister Helene Hellmark Knutsson (S).

”Det behövs fler stipendier till de fattigaste länderna”

Finansiering – Det är ju rent krasst de fattigaste länderna som fallit bort.
Det säger Lina Solander, internationell handläggare vid Uppsala universitet, om förändringen i tillströmningen av internationella studenter efter studieavgifterna 2011. Erfarenheterna vid Lunds universitet är likartade och båda efterlyser fler stipendier.

”Kan vara bra med partipolitisk statssekreterare”

Politik Hallå där Karin Röding, som efter drygt två år slutar som statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson (S) för att bli generaldirektör för Universitets- och högskolerådet, UHR.