Spioneriet mot svenska lärosäten fortsätter öka

Forskning Främmande makters underrättelseverksamhet gentemot svenska lärosäten är på fortsatt uppgång. Ryssland, Kina och Iran utgör störst hot, skriver Säpo i sin årsbok för 2022/2023.

Beslut om ESS-finansiering dröjer

Forskning Det finns ännu inga formella beslut om finansieringen av ESS-konstruktionen, som ska vara färdig 2027. Samtidigt pågår förhandlingar för att få till avtal om finansiering av driften, från 2028.