Lärosätena får inget extra för omställningsstudiestöd

Finansiering Det nya omställningsstudiestödet innebär att högskolor och universitet kan behöva uppdatera sitt utbildningsutbud. Kostnaden för det måste tas från befintligt anslag, då budgeten inte innehåller några extra pengar.

SULF om budgeten: ”I praktiken blir det nedskärningar”

Politik Budgetanslagen till lärosätena är oförändrade. Men eftersom pris- och löneomräkningen hamnar på 1,36 procent samt att produktivitetsavdraget höjs till 1,82 procent blir det ändå nedskärningar i slutänden, menar SULF:s samhällspolitiska chef Karin Åmossa.

Nya utbildningsministern lovar förändring

Politik Utbildningsminister Mats Persson (L) aviserar att den nya regeringen kommer att genomföra ”stora reformer” inom högre utbildning och forskning.

Strejker på brittiska universitet till följd av ökade levnadskostnader

Utrikes Fackförbundet för universitetsanställda i Storbritannien, UCU, har utlyst strejk på flera lärosäten, då man vill se löneökningar i nivå med den stigande inflationen och därmed ökade levnadskostnader. Förra veckan strejkade akademianställda i landets nordvästra delar och fler kan snart följa efter.

Forskning och utbildning i skymundan efter valet

Politik Forskning och högre utbildning har ingen framträdande roll i regeringsförklaringen. Vad den nye ministern för området, Mats Persson (L), specifikt vill driva är ännu oklart.