JO kritiserar Lunds universitet för professors yttrandefrihet

Ledarskap Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Lunds universitet för att en professor förbjöds att tala med kollegor. Förbudet kunde, enligt JO, uppfattas som en begränsning av yttrandefriheten och fanns i ett ”direktiv” från institutionsledningen.

Skenbar lösning att ropa på chefen vid trakasserier

Debatt Det finns alltför stor tilltro till ”chefen” i dag när trakasserier och diskriminering ska åtgärdas. Det skriver de före detta lektorerna Kajsa Ohrlander och Malin Rohlin, som illustrerar med ett exempel från Stockholms universitet.

Universitet vill stärka chefers förmåga att ta tag i trakasserier

Arbetsmiljö #metoo-kampanjen fortsätter forsa över Sverige, akademin är inget undantag. Det talas om en revolution. Men för att det ska vara en revolution krävs att strukturerna får bestående men. Vid Göteborgs universitet och Stockholms universitet arbetar man nu för att chefer på olika nivåer bättre ska kunna hjälpa personer som utsätts för sexuella trakasserier.

Johan Sterte

Allt vanligare att rektor hämtas från annat lärosäte

Ledarskap I allt högre utsträckning rekryterar lärosätena rektorer externt. I många fall har de nya rektorerna haft en ledande position vid ett annat lärosäte. Andelen sådana externrekryteringar har de senaste decennierna ökat från noll till 55 procent.

”Akademiska ledarskapet riskerar tappa legitimitet”

Ledarskap Att lärosätenas rektorer nu till stor del externrekryteras är en följd av ett minskat inflytande för den akademiska professionen, något som i sin tur riskerar att försvaga legitimiteten för det akademiska ledarskapet. Det menar professor emeritus Lars Engwall.