Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet

Ny utredning betonar styrning snarare än resurser och forskning

Politik ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”. Det är namnet på den sedan länge aviserade utredning som regeringen gav startsignal för på torsdagen. Utredare blir Pam Fredman, avgående rektor för Göteborgs universitet.


Inget fel när LTU ville påverka examinatorer

Etik Två examinatorer har anmält Luleå tekniska universitet för att ha försökt hota och tvinga dem att godkänna en fuskmisstänkt student. Men UKÄ kom fram till att universitetet inte gjort något fel.

Hallå där Petri Koikkalainen…

Villkor ... ordförande i det finländska Forskarförbundet som kräver en förändring av landets universitetslag.


Karolinska Institutet, Campus Solna

Omfattande åtgärdsplan ska återupprätta KI:s rykte

Kvalitet Macchiarini-affären kan inte ses som en enskild incident. Det fastslår KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright. Därför ska hela organisationen nu ses över, enligt lärosätets egen handlingsplan.


SULF i Uppsala välkomnar inflytande på rektorsrekrytering

Ledarskap Efter strider och debatt i Uppsala pekar nu det mesta på att det blir en rektorsrekrytering där lärare och studenter har inflytande. Den lokala SULF-styrelsen är nöjd, men framhåller att nästa ordförande för universitetet inte bör företräda en lobby-organisation som Svenskt Näringsliv.