Mälardalens högskola, MDH, Västerås

HD-dom om studieavgift ger konsekvenser för högskolesektorn

Kvalitet Tisdagens dom i Högsta domstolen, som innebär att en amerikansk student vid Mälardalens högskola får tillbaka en del av studieavgiften, kommer att få konsekvenser för sektorn.
– Vi måste formulera informationen till studenter så att det blir klart och tydligt vad som gäller, säger MDH:s förvaltningschef Ann Cederberg.

Karolinska institutet

KI bryter mot lagen i antagning av doktorander

Doktorand Karolinska institutets process för att anta doktorander strider mot högskolelagen och högskoleförordningen, konstaterar Universitetskanslersämbetet. Tillsynen gjordes efter Universitetslärarens artiklar om skuggdoktorander.

Stockholms konstnärliga högskola

Turbulensen fortsätter kring Stockholms konstnärliga högskola

Juridik Stockholms konstnärliga högskola har blivit JO-anmäld för att den inte följt Överklagandenämndens beslut och Arbetsgivarverket har vänt sig till regeringen för att få klarare regler. Men experter hävdar att regelverket egentligen inte är ett problem.

Stockholms konstnärliga högskola

UKÄ kritiserar Stockholms konstnärliga högskola

Juridik Stockholms konstnärliga högskola har vägrat följa ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan.
– Ska det vara så här är frågan om det är någon mening med överklagandemöjligheten över huvud taget, säger Christian Sjöstrand, chefsjurist vid UKÄ.

Anklagad för sextrakasserier köptes ut för 1,5 miljoner

Villkor Totalt tre miljoner kronor. Det är Lunds universitets kostnader för ett fall där en lärare anklagas för sextrakasserier mot en student. Läraren köps ut för nästan 1,5 miljoner kronor medan studentens ersättning uppgår till 100 000 kronor.

Avtal vid LTU undertecknades av obehöriga

Juridik 40 procent av de kontrollerade avtalen för 2016 vid Luleå tekniska universitet hade skrivits under av en ”icke behörig ”. Det visar en stickprovskontroll som universitetet har gjort och som har redovisats för styrelsen.