Fackliga företrädare kritiska till Lunds nya Pan-process

Juridik Anställda vid Lunds universitet får inte längre yttra sig muntligt inför personalansvarsnämnden i ärenden som rör avsked eller uppsägning, och inte heller svara skriftligt på anklagelser. Nu reagerar fackliga vid andra lärosäten. I Borås har en kompromiss förhandlats fram.

Oenighet om ny Pan-process i Lund

Juridik Lunds universitet har gjort om sin process för ärenden i personalansvarsnämnden. Den anställde får numera inte närvara när nämnden fattar beslut om avsked eller uppsägning. Adam Brenthel, ordförande för Saco-S i Lund, är kritisk. – Varför ska man ändra på en välfungerande process?

Forskare vill se ändring av etikprövningslagen

Etik Så som etikprövningslagen är utformad leder den till slöseri med forskares tid och resurser. Risken är också att potentiellt viktig forskning inte blir av, menar doktoranden August Danielson.