Meritokrati är vägen till kvalitet

Debatt ”Vi vill finansiera god forskning och bland våra redskap för att göra det finns inte kvotering, nominering eller könsmässig balans.” Det skriver Kjell Blückert, vd för Ragnars Söderbergs stiftelse, i en kommentar till Universitetslärarens artiklar om jämställdhet hos privata forskningsfinansiärer.

Sju lärosäten deltar i ny satsning på fler lärare

Politik 25 000 kronor i månaden i utbildningsbidrag är det senaste politiska lockbetet för att få fler att vilja bli lärare. Den här gången är målet att fördubbla antalet lektorer i skolan.

Det saknas statistik för könsfördelning

Jämställdhet I förra numret avslöjade Universitetsläraren att tre stora privata forskningsfinansiärer beviljar fler män än kvinnor anslag. Nu har vi granskat ytterligare fem, och flera tar inte fram könsuppdelad statistik.

Höj studentpengen för hum-sam-området!

Debatt Den snedfördelning av utbildningsanslagen som råder mellan ämnes­områden har lett till ett utarmande av humanistisk kompetens inom lärarutbildningen. Det skriver Jonas Ingvarsson från tankesmedjan Humtank, och han ser ett särskilt behov av att justera utbildningsanslagen mellan ämnen inom lärarutbildningen.

Lärosäten positiva till att kvinnor kvoteras för anslag

Jämställdhet Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har hotat universiteten med kvotering en gång. Nu är frågan aktuell igen. Två lärosäten som har fått en stor del av KAW:s anslag tror att den extra knuffen behövs.

När den nationella krisen blir vardag

Utland När professor Christina Koulouri kom till Panteionuniversitetet i Aten i januari 2011 hade lärosätet en årsbudget på drygt sju miljoner euro. – För innevarande läsår ligger den på två och en halv. Jag kan i praktiken inte längre fullgöra mitt jobb, berättar hon. Universitetsläraren for till Grekland och träffade lärare som, mitt i det ekonomiska beckmörkret, försöker hålla modet uppe.

Fler män än kvinnor får forskningsanslag

Jämställdhet Det döljer sig en snedfördelning mellan könen i opublicerade siffror. Det visar Universitetslärarens granskning av drygt en miljard kronor som privata finansiärer delade ut förra året.

Mooc-debattör efterlyser mer nationell samordning

Undervisning I en ny rapport föreslår Universitetskanslersämbetet, UKÄ, att användningen av moocar vid svenska lärosäten ska regleras av en särskild förordning, finansieras med anslagsmedel och att små högskolor ska kunna få särskilda utvecklingsmedel.
– Det är en väl avvägd rapport men jag skulle gärna se mer nationell samordning, säger Kenneth Nyberg, som följt moocfrågan under flera år.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning

Helene Hellmark Knutsson
KU-anmäld för budgethantering

Politik Helene Hellmark Knutsson har anmälts till konstitutionsutskottet för ”anmärkningsvärt” agerande i samband med riksdagens budgetbeslut. I anmälan skriver Betty Malmberg (M) om ministerns ”uppseendeväckande omsvängning”.