Teams och Zoom ökar allmänhetens inblick

Digitalisering Med coronapandemin har alltmer av arbetet vid ett lärosäte blivit digitalt, exempelvis i Teams och Zoom. Medarbetarna lämnar därmed allt fler elektroniska spår.