”Pandemin har gett mig större självförtroende”

Porträtt Lars Uhlin är sjuksköterskan som har ägnat sitt yrkesliv åt pedagogisk utveckling av högskolan. Den digitala omställningen har gett ett erkännande och honom själv ökat självförtroende.

GDPR en utmaning för digitala konferensfixare

Digitalisering Den digitala omställningen av konferenser har tydliggjort behovet av nya kompetenser och GDPR-säkrade verktyg. Högskolesektorn ska nu samordna sig bättre.

Krav på textning ett hot mot inspelade föreläsningar

Undervisning Inspelade föreläsningar på lärplattformar måste textas för att bli mer tillgängliga. Samtidigt väcks farhågor om att lagkravet kan leda till att antalet videor och ljudinspelningar minskar.

Teams och Zoom ökar allmänhetens inblick

Digitalisering Med coronapandemin har alltmer av arbetet vid ett lärosäte blivit digitalt, exempelvis i Teams och Zoom. Medarbetarna lämnar därmed allt fler elektroniska spår.