Öppen tillgång väcker frågor

Vetenskapsrådets förslag att göra verk tillgängliga för alla är positivt, men inte oproblematiskt. Inte minst kan kopplingen till tilldelning av medel slå fel. Det menar Ingrid Elam, professor i litterär gestaltning och dekan vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Samverkan i Kampradland

Ingvar Kamprads värnande om sin hembygd och dess roll i bygget av Ikeas varumärke har gett Linnéuniversitetet åtråvärda samarbeten. Den tre miljarder kronor tunga Kampradstiftelsen prioriterar Linnéuniversitetet. Där har även en Ikea-professur inrättats. Men det lilla universitetets samverkan med världens största möbelföretag ställer höga krav på den vetenskapliga integriteten.

Chalmers skapar bättre villkor

Forskarna på Chalmers ska få betydligt större andel fast finansiering. Några av syftena är att rekrytera bättre forskare och lärare, stimulera till förändring och skapa nydanande forskning.

Mer pengar ger fler citeringar

Forskningspropositionen 2008 medförde mer pengar till forskningen, vilket jämfört med andra länder har givit fler forskningsartiklar och fler citeringar. Det visar en genomgång som Ulf Heyman vid Uppsala universitet har gjort.

Fyra röster om Ikea-samarbetet

1. Vad betyder samarbetet mellan Linnéuniversitetet och Ikea/Kampradstiftelsen för din forskning/ditt jobb? 2. Hur förhåller du dig till principen om akademisk frihet?

Linköpingsforskare vägrar ge efter för dödshot

När forskarna Peter Hedström och Tim Müller publicerade en artikel på DN Debatt om sverigedemokratiska väljares främlingsfientlighet fick de motta dödshot via mejl. – Det var fruktansvärt, men det betyder inte att jag ger efter för hotet, det är vår skyldighet att publicera forskningsresultat, säger Tim Müller.

Regeringen påskyndar Haikolas utredning

Regeringen skyndar på utredningen av högskolans utbildningsutbud och dimensionering. Resultatet ska presenteras redan i juni i stället för oktober. Det avslöjade utredaren Lars Haikola på TCO :s konferens om högre utbildning.