Ledare

Tidningsdebatten mellan Thomas Östros och forskarna om grundforskningens villkor vid svenska universitet fortsätter. Forskarna är djupt oroliga för att de bristande resurserna nu äventyrar vår plats bland kunskapsnationerna i västvärlden. Viktiga resultat och idéer kan helt enkelt inte utvecklas och tas tillvara i vårt land. Allvaret i situationen har även uppmärksammats inom det ledande svenska […]

NYTT PENSIONSAVTAL FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Arbetsgivarverket, SACO-S, SEKO och OFR träffade strax före jul en preliminär överenskommelse om nytt pensionsavtal för statligt anställda.Avtalet tillämpas från och med den 1 januari 2003. Genom avtalet införs en avgiftsbestämd avtalspension som ger de anställda möjlighet att påverka sin pension genom individuella val. Det nya avtalet ersätter successivt delar av dagens för-månsbestämda avtalspension. För […]

Debatt

I en artikel som publicerades den 17 december hävdar Lars Pettersson bland annat att Högskoleverkets uppföljningar ger tillräcklig information om effekterna av utbyggnaden av den högre utbildningen. Nedan ger jag exempel som pekar i en annan riktning. Högskoleverkets uppföljningar är inriktade på att pröva examenstillstånd samt granska utbildningens innehåll, genomförande och organisation. Uppföljningarna är viktiga […]

LÄRARE I GÄVLE MED KROPPSLIGA OCH SJÄLSLIGA ÄRR

En fredag 1991 fick Agneta Norlén per telefon beskedet att hon hade cancer. Den eftermiddagen förändrades den sega och uthålliga norrländskan till den bräckliga och långtidssjukskrivna. Hon behandlades och friskförklarades men fick 1997 samma dystra besked igen. Om hennes odds tidigare varit små, lät hennes läkare förstå att de absolut inte var bättre nu. – […]

SULF GER UT NY DEBATTBOK

Den senaste boken i SULFs skriftserie är ”Högskolan i förändringarnas tidsålder”. Det är en debattbok med ett perspektiv på 40 år och den består av tänkvärda bidrag från flera författare.Redaktörer för skriften är förbundsdirektör Göran Blomqvist, som skrivit om ”Entreprenörer och akademiska kapitalister”, och Thorsten Nybom, forskningsledare vid Blekinge Tekniska Högskola.Dan Brändström, VD för Riksbankens […]

FACKLIG SERVICE UTOMLANDS

I slutet av november 2001 slöt SULF avtal med systerförbunden i Finland, Norge, Danmark och Storbritannien om ömsesidig facklig service åt de medlemmar som tillfälligt arbetar i respektive land.Avtalet innebär att en SULF-medlem som under en period är verksam till exempel vid ett brittiskt universitet kan kontakta representanterna för AUT (Association of University Teachers) och […]