Debatt

Jag läser Thomas Östros svar till Karl Ekwall i Universitetsläraren 18/2001. Titeln lyder ”Din bild är alltför dyster”. Underförstått är att Karl Ekwalls bild är obefogat dyster, vilket utbildningsministern tror sig ha bevis på. Citat från svaret: ”Sverige satsar, inklusive näringslivets insatser, nästan fyra procent av BNP på forskning. Det är mer än något annat […]

”REJÄLT URHOLKADE FORSKNINGSANSLAG”

I början av december blev Vetenskapsrådet i ett slag ett begrepp i var mans medvetande. Med sitt mycket uppmärksammade ställningstagande för fortsatt stamcellsforskning i Sverige tog Vetenskapsrådet plats i topp på nyhetssändningar och på tidningarnas förstasidor. Organisationen har efter mindre än ett år etablerat sig som en stark kraft i Forskningssverige.

Ledare

Tidningsdebatten mellan Thomas Östros och forskarna om grundforskningens villkor vid svenska universitet fortsätter. Forskarna är djupt oroliga för att de bristande resurserna nu äventyrar vår plats bland kunskapsnationerna i västvärlden. Viktiga resultat och idéer kan helt enkelt inte utvecklas och tas tillvara i vårt land. Allvaret i situationen har även uppmärksammats inom det ledande svenska […]

NYTT PENSIONSAVTAL FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Arbetsgivarverket, SACO-S, SEKO och OFR träffade strax före jul en preliminär överenskommelse om nytt pensionsavtal för statligt anställda.Avtalet tillämpas från och med den 1 januari 2003. Genom avtalet införs en avgiftsbestämd avtalspension som ger de anställda möjlighet att påverka sin pension genom individuella val. Det nya avtalet ersätter successivt delar av dagens för-månsbestämda avtalspension. För […]

Debatt

I en artikel som publicerades den 17 december hävdar Lars Pettersson bland annat att Högskoleverkets uppföljningar ger tillräcklig information om effekterna av utbyggnaden av den högre utbildningen. Nedan ger jag exempel som pekar i en annan riktning. Högskoleverkets uppföljningar är inriktade på att pröva examenstillstånd samt granska utbildningens innehåll, genomförande och organisation. Uppföljningarna är viktiga […]

LÄRARE I GÄVLE MED KROPPSLIGA OCH SJÄLSLIGA ÄRR

En fredag 1991 fick Agneta Norlén per telefon beskedet att hon hade cancer. Den eftermiddagen förändrades den sega och uthålliga norrländskan till den bräckliga och långtidssjukskrivna. Hon behandlades och friskförklarades men fick 1997 samma dystra besked igen. Om hennes odds tidigare varit små, lät hennes läkare förstå att de absolut inte var bättre nu. – […]