LÄRARE I GÄVLE MED KROPPSLIGA OCH SJÄLSLIGA ÄRR

En fredag 1991 fick Agneta Norlén per telefon beskedet att hon hade cancer. Den eftermiddagen förändrades den sega och uthålliga norrländskan till den bräckliga och långtidssjukskrivna. Hon behandlades och friskförklarades men fick 1997 samma dystra besked igen. Om hennes odds tidigare varit små, lät hennes läkare förstå att de absolut inte var bättre nu. – […]

SULF GER UT NY DEBATTBOK

Den senaste boken i SULFs skriftserie är ”Högskolan i förändringarnas tidsålder”. Det är en debattbok med ett perspektiv på 40 år och den består av tänkvärda bidrag från flera författare.Redaktörer för skriften är förbundsdirektör Göran Blomqvist, som skrivit om ”Entreprenörer och akademiska kapitalister”, och Thorsten Nybom, forskningsledare vid Blekinge Tekniska Högskola.Dan Brändström, VD för Riksbankens […]

FACKLIG SERVICE UTOMLANDS

I slutet av november 2001 slöt SULF avtal med systerförbunden i Finland, Norge, Danmark och Storbritannien om ömsesidig facklig service åt de medlemmar som tillfälligt arbetar i respektive land.Avtalet innebär att en SULF-medlem som under en period är verksam till exempel vid ett brittiskt universitet kan kontakta representanterna för AUT (Association of University Teachers) och […]

Debatt

Under den oskyldiga rubriken ”Löneskillnader inget att förundras över” (Universitetsläraren nr. 19 26 november 2001) döljer sig en ogenomtänkt diatrib författad av prof. Lars Brink vid Chalmers tekniska högskola. Brinks artikel är skriven i reaktion på en undersökning som visar att lärosätens status – i hans framställning lika med kvalitet – påverkar studenternas löner när […]

Debatt

Jag läser Thomas Östros svar till Karl Ekwall i Universitetsläraren 18/2001. Titeln lyder ”Din bild är alltför dyster”. Underförstått är att Karl Ekwalls bild är obefogat dyster, vilket utbildningsministern tror sig ha bevis på. Citat från svaret: ”Sverige satsar, inklusive näringslivets insatser, nästan fyra procent av BNP på forskning. Det är mer än något annat […]

”REJÄLT URHOLKADE FORSKNINGSANSLAG”

I början av december blev Vetenskapsrådet i ett slag ett begrepp i var mans medvetande. Med sitt mycket uppmärksammade ställningstagande för fortsatt stamcellsforskning i Sverige tog Vetenskapsrådet plats i topp på nyhetssändningar och på tidningarnas förstasidor. Organisationen har efter mindre än ett år etablerat sig som en stark kraft i Forskningssverige.