Omstridda rektorer får förnyat förtroende

Linnéuniversitetets styrelse föreslår regeringen att förlänga rektor Stephen Hwangs förordnande till och med år 2018, trots reservationer från lärarrepresentanter. Ett liknande scenario spelas upp vid Gymnastik- och idrottshögskolan, där rektor Karin Henriksson-Larsén förordas för en ny period.

Torssons frontman släpper aldrig forskningen

Bo Åkerström är sångare och låtskrivare i rockbandet Torsson och professor i medicinsk kemi vid Lunds universitet. Hans barn vill inte följa med honom på stan, det tar för lång tid när han stannar och pratar med var och varannan människa.

Kandidatprogram banar väg för teckenspråksforskning

Sveriges första akademiska utbildning till teckenspråkstolk banar väg för forskning inom ett föga upplyst fält. Den krävande utbildningen är en utmaning för både lärarna och studenterna, men entusiasmen är stor.

Lärarundantaget riskerar försvinna

Om inte universitetslärare och fack ser upp kan lärarundantaget försvinna. Lärarundantaget är en sedvana och om praxis förändras kan sedvanan vara svår att upprätthålla. Det menar Margareta Hellström vid KTH.

Diskriminerad lektor får rätt mot Mittuniversitetet

Eivind Torp, lektor och docent i juridik vid Mittuniversitetet blev diskriminerad när han varken fick möjlighet att söka eller få en bedömning av om han hade rätt till ekonomiskt stöd inför meriteringen till professor. Bara kvinnliga docenter fick information om meriteringsstödet. Det var fel, erkänner nu staten genom Arbetsgivarverket.

Rikare än verbala språk

För studenten Frida Hassel Borowski har teckenspråket öppnat dörren till en helt ny, visuell värld. Nu ser hon framför sig ett yrkesliv som tolk eller forskare.

Moocar kan öppna för nya aktörer

Digitaliseringen av undervisningen leder till genomgripande förändringar för USA:s högre utbildning och att en rad nya aktörer tar sig in på marknaden. Stora förändringar väntar också i Sverige. Det visar en rapport från forskningsinstitutet Ratio.

Strid i EU om forskares rättigheter

För att locka och behålla kompetens ska EU enas om rättigheter för studenter och forskare som kommer från länder utanför Europa. Men förslaget riskerar att urvattnas av medlemsländerna i ministerrådet.

Skatteverket vägrar ändra praxis för uppehållstillstånd

Doktoranden Jones Oforis medföljande hustru Grace har i kammarrätten fått rätt att bli folkbokförd i Sverige från månaden hon anlände. Skatteverket hävdade att eftersom hustruns uppehållstillstånd var kortare än ett år skulle hon inte folkbokföras. Men trots domen i kammarrätten kommer inte Skatteverket att ändra sina rutiner.