Regeringen backar om nya nomineringsrutiner

Akademisk frihet Utbildningsdepartementet backar nu från de ”nya rutiner” för nominering av styrelseledamöter som infördes under hösten. Frågan är hur det blir i vår då nya nomineringspersoner ska utses.

85 procent av lärosätenas personal jobbar hemma

Arbetsmiljö Vid Södertörns högskola jobbade 97 procent av personalen hemma i februari, medan bara 64 procent gjorde det vid Stockholms konstnärliga högskola. Jämfört med snittet för samtliga myndigheter ligger lärosätena ändå bra till.

Lars Strannegård

Så mycket tjänar rektorerna vid Sveriges lärosäten

Villkor De statliga rektorernas löner har höjts med i snitt 2,41 procent sedan förra revisionen. Rektorerna vid de enskilda lärosätena Chalmers och Handelshögskolan i Stockholm har som jämförelse fått lönen höjd med 2 procent, men dessa rektorer ligger alltjämt i lönetoppen. Mest tjänar Lars Strannegård, Handelshögskolan.

Här är institutionen som är en riktig cirkus

Utbildning En av världens få högskoleutbildningar i cirkus finns vid Stockholms konstnärliga högskola. När studenterna tar examen är de eftertraktade artister. Men som forskningsfält är cirkus nytt – och söker sin plats inom akademin.

Professor i finska bidrog till konstutställning

Samverkan Hallå där Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet, som bidragit till Johanna Gustafsson Fürsts utställning Ympa orden, piska min tunga som visas på lärosätets konsthall Accelerator.

Utsläppen av koldioxid ökar för andra året i rad

Miljö Stockholms konstnärliga högskola sticker ut med sitt relativt sett stora klimatavtryck, enligt en rapport från Naturvårdsverket. Högst poäng för sitt goda miljölednings­arbete får Göteborgs universitet.

Stockholms konstnärliga högskola

Kovändning av Stockholms konstnärliga högskola

Juridik Stockholms konstnärliga högskola gör en kovändning. Nu ska lärosätet ta om rekryteringsprocessen i det kritiserade fall där högskolan vägrat följa överklagandenämndens beslut.
– Budskapet är att man inte kan gå förbi reglerna hur en tillsättning ska gå till, säger SULF:s förbundsjurist Annika Wahlström.

Stockholms konstnärliga högskola

Turbulensen fortsätter kring Stockholms konstnärliga högskola

Juridik Stockholms konstnärliga högskola har blivit JO-anmäld för att den inte följt Överklagandenämndens beslut och Arbetsgivarverket har vänt sig till regeringen för att få klarare regler. Men experter hävdar att regelverket egentligen inte är ett problem.

Stockholms konstnärliga högskola

UKÄ kritiserar Stockholms konstnärliga högskola

Juridik Stockholms konstnärliga högskola har vägrat följa ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan.
– Ska det vara så här är frågan om det är någon mening med överklagandemöjligheten över huvud taget, säger Christian Sjöstrand, chefsjurist vid UKÄ.