Malmö högskola, Niagara

Mer flexibilitet lösning för Niagara i Malmö

Arbetsmiljö Efter flytten till Niagara vid Malmö högskola är många medarbetare oftare besvärade av den allmänna ljudnivån och har svårare att koncentrera sig i arbetet. Det visar en ny arbetsmiljöundersökning.

Byggnaden Niagara, Malmö högskola.

Misstänkt maktspel när Malmö högskola fick universitetsstatus

Politik Den 20 juni 2016 gav Region Skåne 800 miljoner kronor i bidrag till ESS. Fyra dagar tidigare kom beskedet att Malmö högskola blir nytt universitet. Vissa hävdar att universitetsstatusen var en gentjänst för bidraget till ESS. Men det förnekas av dem som var med.

Från kris till livslångt lärande

Mångfald När flyktingkrisen nådde Sverige förra hösten väckte den ett stort engagemang på lärosätena. Initiativ för att göra högskolan mer tillgänglig för nyanlända har kommit från alla möjliga håll. Nu försöker högskolevärlden ta vara på erfarenheterna för att långsiktigt möta behoven i en globaliserad och kunskapsintensiv värld.

Uppgraderingen av Malmö högskola ger rektorer nytt hopp

Politik Beskedet att Malmö högskola blir universitet väcker förhoppningar hos andra högskolor som eftersträvar samma status. Rektorerna vid Södertörns högskola respektive högskolan i Borås hoppas att regeringen ska ändra sig igen.

Öppet landskap delar personalen vid Malmö högskola

Villkor Missnöje och frustration. Det upplever lärare och forskare inför det öppna kontorslandskapet i Malmö högskolas nya stolthet: den tolv våningar höga byggnaden med namnet Niagara. Men åsikterna är blandade.

Att rätta mun efter matsäcken

Debatt Malmö högskolas forskning är gravt underfinansierad. Det skriver högskolans vikarierande rektor och vicerektor i en replik till professorskollegiet.

När snålheten bedrar visheten

Debatt Malmö högskolas kvalitet och möjligheter att hävda sig inom forskningen riskerar att minska. Detta till följd av att professorernas forskningstid har minskat, skriver tolv professorer vid lärosätet.