Satsning gav lyckad rekryteringsprocess

Karriär Extra pengar och extra ansträngningar gav resultat när KTH utlyste biträdande lektorat. Mobiliteten, internationaliseringen och könsbalansen blev över förväntan.

Bengt Aspvall och Mats Ericson

Bengts bakelse gav Blekinge rekryteringspris

Kongress Skapandet av SULF-bakelsen tillhörde de insatser som belönades när rekryteringspriset delades ut vid SULF:s kongress. I övrigt belönades insatser för att ha rekryterat flest medlemmar och rekryterat flest medlemmar procentuellt.