Elledningar i svensk skog

Skenande kostnader för el och hyror oroar lärosätena

Finansiering Det ekonomiska läget för lärosätena är osäkert och deras bedömningar sträcker sig från hanterbart till bekymmersamt. Många lärosäten befarar att ökade kostnader för hyror och el kommer att minska resurserna för undervisning och forskning.

Han blir ny rektor vid KTH

Karriär Hallå där Anders Söderholm, generaldirektör på Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som 1 december tillträder som rektor för Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Korseld av intressen vid lärosätenas rekrytering

Finansiering Anställningsprocessen i akademin består av en härva av motsägelser. Det kan leda till att den som till slut anställs inte är den som verksamheten främst behöver.

Gör de digitala mötena bättre och mer levande

Digitalisering Sluta betrakta digitala möten som annorlunda från fysiska möten så blir de både bättre och trevligare, menar Jens Edlund som är docent i talkommunikation vid KTH.