Började forska om kärnkraft trots en negativ opinion

Forskning Trots förbud mot forskning med syfte att bygga nya reaktorer valde Janne Wallenius att forska om kärnkraft redan 1997. Den senaste tiden har pendeln i stora drag svängt från pessimism till optimism om kärnkraft, vilket även underlättar forskningen.

Han blir ny förbundsdirektör på SULF

SULF Lars Geschwind, professor inom teknikvetenskapens lärande vid KTH, blir ny förbundsdirektör på SULF. Han börjar sin tjänst 1 januari och tar över efter Git Claesson Pipping som har gått i pension.

Elledningar i svensk skog

Skenande kostnader för el och hyror oroar lärosätena

Finansiering Det ekonomiska läget för lärosätena är osäkert och deras bedömningar sträcker sig från hanterbart till bekymmersamt. Många lärosäten befarar att ökade kostnader för hyror och el kommer att minska resurserna för undervisning och forskning.

Han blir ny rektor vid KTH

Karriär Hallå där Anders Söderholm, generaldirektör på Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som 1 december tillträder som rektor för Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Korseld av intressen vid lärosätenas rekrytering

Finansiering Anställningsprocessen i akademin består av en härva av motsägelser. Det kan leda till att den som till slut anställs inte är den som verksamheten främst behöver.

Gör de digitala mötena bättre och mer levande

Digitalisering Sluta betrakta digitala möten som annorlunda från fysiska möten så blir de både bättre och trevligare, menar Jens Edlund som är docent i talkommunikation vid KTH.