Korseld av intressen vid lärosätenas rekrytering

Finansiering Anställningsprocessen i akademin består av en härva av motsägelser. Det kan leda till att den som till slut anställs inte är den som verksamheten främst behöver.

Gör de digitala mötena bättre och mer levande

Digitalisering Sluta betrakta digitala möten som annorlunda från fysiska möten så blir de både bättre och trevligare, menar Jens Edlund som är docent i talkommunikation vid KTH.